Poznanie

Poznávanie fyzického tela
Poznávanie éterického tela
Poznávanie astrálneho tela
Poznávanie svojho Ja

Poznávanie svojho Ja

Svoje Ja nemôžem preciťovať, pretože v ňom žijem. Preto ho musím rozliať do sveta. Svoje Ja spoznávam pomocou toho, čo označujeme ako pozitivitu. Keď to urobíme, nebudeme vidieť to škaredé, ale budeme sa do všetkého ponárať natoľko, aby sme sa dostali k tomu dobrému. Týmto spôsobom sa odpútame od svojho Ja a môžeme ho pozorovať. Ja je láska a vôľa. Rozvinutou vôľou sa učíme spoznávať substanciu všetkých vecí, ktorá má prapôvod v božstve. Láskou sa učíme spoluprežívať podstatu vecí. Vôľou a láskou tak prenikáme k poznaniu, ktoré je prosté osobného Ja. Ako duchovné Ja sa učíme ponárať sa do podstaty a substancie všetkých vecí, ktoré pochádzajú z otcovského prazákladu, rovnaké ako naše vlastné Ja. Naše Ja na nás pozerá zo všetkého stvoreného. Žiak dosahuje stupňa "labute", ak to dokáže prežívať.

Na piatom stupni rozvíjame Manas. Nesmieme sa tu viazať na to, čo sme doteraz videli, počuli, naučili sa. Musíme sa naučiť od toho všetkého odhliadnuť, byť voči všetkému, čo nás stretáva, akoby vyprázdnení od toho, čo bolo doteraz. Manas môžeme rozvinúť len vtedy, ak sa naučíme všetko, čo sme si získali vlastným myslením, pociťovať predsa len ako niečo menejcenného voči tomu, čo môžeme získať, ak sa otvoríme myšlienkam, ktoré do nás prúdia z kozmu utkaného Bohom. Z týchto božských myšlienok vzniklo všetko, čo nás obklopuje. Svojím doterajším myslením sme ich nemohli nájsť. Veci nám ich skrývajú. Teraz sa učíme vytušiť za všetkým toto božstvo ako skrytú hádanku. Stále viac sa učíme v skromnosti chápať, ako málo z týchto hádaniek sme doteraz poznali. A učíme sa, že vlastne musíme zo svojej duše odstrániť všetko, čo sme sa doteraz naučili, a ku všetkému musíme pristupovať nezaujato ako dieťa - že len nezaujatej duši sa naskytujú božské hádanky, ktoré nás obklopujú. Duša sa musí stať detskou, aby mohla vojsť do nebeského kráľovstva. Detskej duši potom prúdi v ústrety skrytá múdrosť - Manas - ako dar milosti z duchovného sveta.

Ísť ďalej nie je pre človeka nevyhnutné, pretože pomocou týchto piatich stupňov si vytvorí kontakt s duchovným svetom. Stálym opakovaním týchto piatich cvičení je potrebné ešte medzi jednotlivými schopnosťami, ktorých má byť nimi dosiahnuté, vytvoriť harmóniu súčinnosti. To spôsobuje šieste cvičenie. Tieto cvičenia sú veľmi dôležité. Ich prostredníctvom môže duša nájsť cestu do duchovných svetov.