Poznanie

Čo je zduchovnenie

Telo a duša sa odovzdávajú ja, aby mu slúžili,

ja sa však odovzdáva duchu, aby ho naplnil.

Ja žije v tele a duši, duch však žije v ja.

A to, čo je v ja z ducha, je večné.