Pokiaľ chcete prispieť na prevádzku webu, môžete zaslať podporu na účet:
IBAN: SK5009000000000175976988
BIC: GIBASKBX


"Antroposofia je vo všetkých jednotlivostiach usilovaním, aby bol svet preniknutý Kristom."
                                                                          Rudolf Steiner 11.6.1922


Antroposofia vyrástla z kresťanskej pôdy. Nie len pohľad na Krista, ale naplnenie sa Kristom - to je kresťanstvo, o ktorom hovorí. Sformuloval ju Rudolf Steiner.

O tom, k čomu antroposofia chce viesť, hovorí: "Antroposofia je cesta poznania, ktorá chce priviesť duchovné v človeku k duchovnému vo svete."

Má pripravovať to, čo má v budúcnosti na Zemi nastať. U nej nejde o to uznávať súhrn článkov viery, ale stavať do popredia hodnotu ľudskej individuality. Vedie k sociálnemu životu, ktorý spočíva na ľudskej vzájomnosti založenej na dôvere, ktorú jedna osobnosť vkladá do druhej.

Antroposofické hnutie predstavuje vyliatie duchovných síl a právd z vyšších svetov dolu. Neznamená iba osvojovanie si poznatkov, znamená sebavýchovu v najvyššom zmysle. Pre antroposofiu je dôležitý pojem - vývoj.

Šírka jej rámca zahŕňa mnoho oblastí ľudskej činnosti, od spirituality, kristológie, pedagogiky, filosofie, biológie a lekárstva až po oblasť sociálnu, poľnohospodársku, umeleckú... Dnes sa uplatňuje viditeľne svojimi praktickými výsledkami. Z jej impulzov vyšla waldorfská pedagogika, liečebná pedagogika, camphill, antroposofická medicína, antroposofické liečivá a kozmetika, bio - dynamické metódy v poľnohospodárstve. Z antroposofického poznania ďalej vychádza chirofonetika, eurytmia, bothmerova gymnastika, rytmické masáže, psychofonetika, antroposofické banky, škola odhalenia hlasu, organická architektúra... Rudolf Steiner inšpiroval zakladateľov Obce kresťanov. Z antroposofických myšlienok čerpe Ústav pre výskum prúdenia.

Rudolf Steiner: Princíp slobody a slobodná škola
zostavil a úvodnú esej napísal Johannes Mosmann
preložil Andrej Szolgay
mäkká väzba, 152 strán, slovenský jazyk, rok 2016, obálka a obsah (PDF), kapitola na ukážku (PDF)
cena 10 EUR

Publikáciu je možné objednať TU

Doporučení k účasti ve skupině "trojčlennost":

Tato skupina sdružuje lidi hledající odpověď, jaká by měla být společnost, aby byla lepší než ta nynější. Měla by spojovat lidi, kteří vidí, že honba za mocí a finančním ziskem vede lidstvo k čím dál větší sociální nerovnováze, k nekontrolovanému zneužívání přírodního bohatství, k ničení přírody a našeho životního prostoru, ke společnosti, která je vnitřně nemocná. Současná demokracie sice umožňuje svobodu slova, víry, umění, shromažďování, ale tři základní složky, jak je definoval Rudolf Steiner v pojednáních o trojčlennosti sociálního organismu, to je politika, ekonomika, kultura, nejsou ve vzájemné synergii. Teorie trojčlennosti sociálního organismu předestírá možné uspořádání státu, v kterém není omezována důstojnost jednotlivce, jeho tvůrčí potenciál se může rozvíjet v přirozeně se vyvíjející společnosti. Demokracie je nemožná bez morálky a bez sociálního přístupu. Má-li nastat pozitivní změna, pak musí dojít k ozdravění a harmonizování poměru mezi těmito základními třemi částmi sociálního organismu. Každá z těchto tří částí má svůj specifický a nezastupitelný úkol a každá z nich potřebuje ke svému zdravému rozvoji v rámci celku určité podmínky. Svoboda se vztahuje ke kulturní a duchovní sféře, včetně školství, rovnost musí vládnout před zákonem a bratrství v ekonomicko-hospodářské oblasti. Společnost je zdravá a životaschopná v té míře, ve které tyto tři složky v jejím rámci spolupracují a vzájemně se podporují. Rudolf Steiner zdůrazňoval, že staré pořádky nelze udržovat násilím, ani je násilím odstraňovat, ale že je potřeba rozpoznat základní vývojové tendence uvnitř společnosti a vědomě je dovádět k plné realizaci. V této skupině je vítána slušná a věcná diskuse k tématu trojčlennosti. Můžete zde zveřejňovat informace o aktuálních setkáních či materiály k tomuto tématu, můžete zde sdílet tipy na anthroposofickou literaturu Rudolfa Steinera nebo od jiných autorů, samizdatové překlady či opisy, případně dávat sem vlastní pracovní překlady apod.

Odkaz - https://www.facebook.com/groups/679170436206969