Poznanie

Poznaj sám seba

Človek, keď dosiahne zasvätenie, sa stane celkom iným, než akým bol do tej doby. Má možnosť styku s dejmi a bytosťami duchovného sveta. Nadobudne širšie a reálnejšie poznanie. Uskutočnil krásnu výzvu: "Poznaj sám seba!" Je však sotva čo nebezpečnejšieho v oblasti poznania, ako keď niekto tejto výzve pripisuje mylný význam. Mnohí ľudia si tú výzvu interpretujú tak, že sa už nemajú rozhliadať po svete, ale nazerať do vlastného vnútra a hľadať všetkého ducha vo svojom vnútri. To je veľké nedorozumenie v chápaní tejto výzvy, pretože tá nemá tento význam.

Človek si musí ujasniť, že skutočné vyššie poznanie predstavuje aj vývoj od istého skoršieho stanoviska, ktorého dosiahol, k stanovisku, ktorého predtým ešte nedosiahol. Ak pestuje človek sebapoznanie tým spôsobom, že vstupuje len do vlastného vnútra, teda vidí len niečo, čo v ňom už do tej doby bolo. Tým ale nezíska nič nové, len poznanie vlastného nižšieho ja, a to v tom zmysle, ako sa dnes poznanie poníma. Toto vnútro je len jedna časť, ktorú je potrebné pre poznanie. K nej musí pribudnúť druhá časť, patriaca práve tak k poznaniu. Bez oboch týchto častí to nejde. Prostredníctvom vnútra môže človek dospieť k tomu, že v sebe vypestuje orgány, ktorými môže spoznávať. Ale práve tak, ako by oko ako vonkajší zmyslový orgán nemohlo spoznať Slnko, keby len hľadelo samo do seba, ale musí sa pozerať von na Slnko, tak musí tiež vnútorný orgán poznania hľadieť von, to znamená do vonkajšku v duchovne, aby skutočne spoznával.

V biblii je písané, že Abrahám poznal svoju ženu. Nemusíte ísť ďaleko, aby ste to pochopili v tom zmysle, že je tým myslené oplodnenie, a ak uvážime grécke znenie vety "Poznaj sám seba", teda neznamená: nazerajte do svojho vnútra, ale: oplodni svoje ja tým, čo k tebe prúdi z duchovného sveta! Poznaj sám seba! znamená: oplodni sám seba obsahom duchovného sveta! K tomu je potrebné, aby sa človek pripravil katarziou a osvietením, potom ale aby voľne otvoril svoje vnútro duchovnému svetu. Ľudské vnútro môžeme, pokiaľ ide o poznanie, prirovnať k ženskému princípu, vonkajšok k mužskému. Vnútro treba urobiť vnímavým pre prijatie vyššieho ja. Ak je vnímavé, potom z duchovného sveta vprúdi do človeka jeho vyššie ja. Pretože - kde je potrebné hľadať ľudské vyššie ja? Niekde vnútri v osobnej bytosti človeka? Nie! Na Saturne, na Slnku a na Mesiaci bolo ľudské ja rozprestreté po celom kozme. Vtedy bolo nad človekom rozprestreté kozmické ja, vtedy smel človek prijímať jeho žiaru, a tomuto ja musí teraz dať na seba pôsobiť na svoje vopred pripravené vnútro.

Ľudské vnútro - inými slovami: astrálne telo človeka - potrebuje očistenie, katarziu. Potom môže očakávať, že do neho vprúdi vonkajšie duchovno, aby nastalo osvietenie.