Ďalšie témy

1. Kontrola myšlienok
2. Iniciatíva konania
3. Povznesenosť nad radosťou a žiaľom
4. Pozitivita
5. Nepredpojatosť
6. Rovnováha

Duševná rovnováha

V ďalších mesiacoch treba robiť v pravidelnom striedaní znova a znova všetkých päť cvičení. Tým sa pomaly vytvorí duševná rovnováha. Prípadná nespokojnosť s javmi a bytosťami sveta úplne zmizne. Nastane pokojné pochopenie vecí. Dokonca sa zmení chôdza, vzhľad a gestá pod vplyvom týchto cvičení a keď človek jedného dňa zistí, že jeho písmo dostalo iný charakter, môže si povedať, že už má na dosah prvý stupienok na ceste poznania.

Uvedené cvičenia paralyzujú škodlivý vplyv, ktorý môžu mať iné okultné cvičenia. Zaisťujú pozitívny úspech meditačnej a koncentračnej práce. Len svedomité plnenie morálky nestačí, lebo takáto morálka môže byť v niektorých prípadoch veľmi egoistická, napr. ak si poviem, že chcem byť dobrý preto, aby ma okolie považovalo za dobrého (motiváciou je obdiv a pochvala okolia). Ezoterik nekoná dobro preto, aby bol pokladaný za dobrého, ale preto, lebo postupne uznáva, že jedine dobro posúva vývoj kupredu, kdežto nerozumné a zlé jednanie mu kladie prekážky na ceste.