Poznanie

Vývoj myslenia
Vývoj cítenia
Vývoj chcenia

Vývoj myslenia, cítenia a chcenia

V duši človeka nájdeme tri schopnosti: myslenie, cítenie a chcenie. Všetky tri sú schopné vývoja.