Poznanie

Dva stavy somnambula

Somnambulizmus

Existujú ľudia, ktorí nie sú psychopatmi ani bláznami v tom zmysle, v ktorom sme oprávnení hovoriť o psychopatii a šialenstve, ale predsa sa ponárajú do svojho fyzického a éterického tela do tej miery, že vchádzajú do istého vzťahu s chorobnými stavmi a procesmi, ktorý možno vnímať. Tu prichádzame k somnambulom, najmä k tým somnambulom, ktorí vo svojich somnambulných stavoch popisujú svoje choroby. Vnárajú sa do svojho fyzického a éterického tela. Kým normálny človek sa so svojím fyzickým a éterickým telom spája tak, že môžeme povedať: ja a astrálne telo sa spájajú v bdelom stave s fyzickým a éterickým telom kvalitou spojenia, ktoré zodpovedá stavu nasýtenia, v prípade spomínaného chorého človeka môžeme povedať: Ja a astrálne telo nie sú úplne vo vnútri éterického a fyzického tela, teda z astrálneho tela a ja zostáva zvyšok, ktorý sa do nich úplne neponorí, však potom vníma.

Ja a astrálne telo potom vníma iba tou časťou, ktorá sa neponorila do éterického tela a ja. Tento zvyšok astrálneho tela a ja, ktorý je tu ako niečo vnútorne nadbytočného, je vnútorne vnímaný a somnambulovia to opisujú ako svoju chorobu.