Poznanie

Pozerať sa na veci z rôznych uhlov pohľadu

Strom, ktorý stojí pred nami, si nemôžeme sprítomniť, keď namaľujeme jeho obraz iba z jedného hľadiska, ale musíme chodiť okolo stromu a maľovať ho z rôznych strán. Až súhrnom týchto rôznych obrazov docielime celkového dojmu o tom, čím strom je.

Toto prirovnanie nám má ilustrovať to, ako sa máme chovať k veľkým duchovným skutočnostiam. Mali by sme si ujasniť, že nemôžeme kráčať dopredu v poznaní najvyšších vecí, keď k nim pristupujeme vždy len z jednej strany. Aj keď pohľad na nejakú vec môže obsahovať pravdu, aj tak by sme nikdy nemali odkladať pokorný pocit, že všetky naše predstavy sú a môžu byť názory prijaté iba z jedného hľadiska.

Keď sa oddáme tomuto pocitu, potom sa radi a ochotne budeme zaujímať o predstavy, pocity a city, ktoré nám umožnia osvetľovať veľké skutočnosti bytia z najrôznejších strán.