Poznanie

Všetko je dobré

Všetko je dobré, a zlo má trvanie len po určitú dobu.


Vo večnosť zla verí ten, kto zamieňa časné s večným,
a preto nemôže pochopiť zlo ten, kto nevystúpi od časnosti k večnosti.