Ďalšie témy

1. Kontrola myšlienok
2. Iniciatíva konania
3. Povznesenosť nad radosťou a žiaľom
4. Pozitivita
5. Nepredpojatosť
6. Rovnováha

Pozitivita

V štvrtom mesiaci priberieme nové cvičenie tzv. pozitivity, ktoré spočíva v tom, že treba nachádzať vo všetkých skúsenostiach, bytostiach a veciach vždy to, čo je v nich dobré, pekné atď. Hľadať pozitivitu v každom jave a bytosti. Čoskoro spozorujeme, že v škaredom sa skrýva aj pekné, v zločincovi je skryté aj dobré, u blázna božská duša apod.

Toto cvičenie súvisí v niečom aj s tým, čomu hovoríme zdržanie sa kritiky. Prirodzene nesmie sa tejto veci rozumieť tak, že čierne máme menovať bielym a opačne. Je len rozdiel medzi posudkom, ktorý vychádza z vlastnej osobnosti a posudzuje sympatické a antipatické. Jestvuje stanovisko, ktoré sa vnára láskyplne do cudzieho javu alebo bytosti a všade sa pýta, ako prichádza toto iné k tomuto, aby bol taký, alebo robil takto? Takéto stanovisko privádza k tomu, aby sme sa snažili pomôcť nedokonalému namiesto toho, aby sme ho kritizovali a hanobili.

Kto pestuje takýmto spôsobom pozitivitu, ten po čase vo svojom vnútri pocíti, akoby bola jeho koža na všetky strany priepustná a jeho duša široko otvorená voči rôznym jemným postupom v jeho okolí, ktoré predtým unikali jeho pozornosti. Ide o podobný pocit zväčšenia, aký má éterické telo po smrti.

Ak spozorujeme, že tento pocit vniká do duše ako určitá blaženosť, treba sa pokúsiť priviesť tento pocit v myšlienkach k srdcu, odtiaľ nechať prúdiť do očí a potom von do miesta pred a okolo človeka. Potom zistíme, že získame intímny pomer k tomuto miestu. Vyrastáme zo seba, naučíme sa kúsok zo svojho okolia, pokladať za niečo, čo patrí nám. K tomuto cvičeniu je potrebné veľa koncentrácie a predovšetkým uznania skutočnosti, že všetky vášne, afekty atď. pôsobia ničivo na naznačenú náladu. Opakovanie cvičení z prvých mesiacov treba konať naďalej.