Poznanie

Poznávanie fyzického tela
Poznávanie éterického tela
Poznávanie astrálneho tela
Poznávanie svojho Ja

Poznávanie fyzického tela

Vo fyzickom tele žijeme a vnímame ho len pocitovo. Človek okom vidí, preto nemôže oko pozorovať. Ezoterik musí dospieť k tomu, že sa svojou duchovno-duševnou bytosťou dokáže stiahnuť späť, odpútať sa od fyzického tela. Potom sa mu podarí svoje fyzické telo pozorovať. K tomu nám dopomôže, ak koncentrujeme svoje myšlienky pokiaľ možno na jeden bod a do tohto bodu sa potom vnoríme, nejaký čas v ňom bývame.

Vďaka takejto koncentrácii rastie sila myslenia a jej pomocou môže človek pozvoľna dospieť k pozorovaniu svojho fyzického tela.