Poznanie

Poznávanie fyzického tela
Poznávanie éterického tela
Poznávanie astrálneho tela
Poznávanie svojho Ja

Poznávanie astrálneho tela

Aby sme si uvedomili astrálne telo, musíme držať späť žiadosti sídliace v astrálnom tele, musíme voči nim rozvíjať vnútorný pokoj a vyrovnanosť. Musíme v sebe vytvoriť bezvetrie, pokoj. Až potom pocítime narážanie vonkajšieho astrálneho sveta na náš vnútorný astrálny svet. Tak ako narážame na éterický svet tým, že do neho zasahujeme svojím chcením, cítime vonkajší astrálny svet tým, že zostávame sami v sebe pokojní, že uvedieme do pokoja všetky žiadosti a priania.

Než sa astrálne telo dostane tak ďaleko, omamuje sa krikom. Bolesť vzniká, ak nie sú fyzické a éterické telo v náležitom kontakte. Astrálne telo to potom pociťuje ako bolesť. Malé dieťa, keď cíti bolesť, kričí. Snaží sa bolesť prehlušiť krikom. Dospelý možná zvolá: Au! Keby sa človeku podarilo nechať svoju bolesť plne prúdiť vo vibráciách znenia, vznikli by jeho kmitaním vo formáciách éterického tela také zmeny, že by bolesť necítil, ale klesla by do podvedomia.

Dobrí bohovia vytvorili človeka v zárodku slabšieho a tak je to aj dobre, inak by totiž neexistovalo žiadne utrpenie a ani artikulovaná reč. Ezoterik musí dospieť k tomu, aby všetky bolesti a vôbec všetko, čo je v ňom podnecované zvonku, znášal s pokojom a vyrovnanosťou. Potom nebude (svojím astrálnym telom) robiť výpady do vonkajšieho sveta, ale výpady sa obrátia zvonku na neho. Pretože ale rozvinul úplný pokoj, dotýkajú sa len jeho fyzického a éterického tela. Astrálne telo zostáva nedotknuté. Toto telo sa takpovediac uvoľňuje a človek ho môže pozorovať. Cvičením vnútorného pokoja teda dospievame k poznávaniu svojho astrálneho tela.