Ďalšie témy

Vedľajšie cvičenia - šesť základných cvičení

1. Kontrola myšlienok
2. Iniciatíva konania
3. Povznesenosť nad radosťou a žiaľom
4. Pozitivita
5. Nepredpojatosť
6. Rovnováha

O týchto šiestich základných cvičeniach Rudolf Steiner povedal:
Nikto by si nemal myslieť, že by mohol pokročiť dopredu nejakými prostriedkami vonkajšieho alebo vnútorného života, ak nebude plniť tieto podmienky. Všetky meditačné, koncentračné a iné cvičenia nebudú mať cenu, dokonca budú v istom zmysle škodlivé, ak nebude život usporiadaný v zmysle týchto podmienok. Človeku nie je možné dať nejaké sily, je možné iba prispieť k rozvoju tých síl, ktoré v ňom sú. Nerozvinú sa samočinne, pretože sa proti tomu stavajú vonkajšie i vnútorné prekážky. Vonkajšie prekážky sa odstránia týmito životnými pravidlami. Vnútorné sa odstránia zvláštnymi návodmi o meditácii a koncentrácii atď.

Získať novú schopnosť znamená vždy zmeniť niečo v konštitúcii svojho éterického tela, pretože v ňom sú zakotvené všetky naše trvalé vlastnosti a sklony. Musíme teda zapôsobiť na svoje éterické telo. Tu je dôležité vziať do úvahy, že éterické telo žije v rytmoch času. Práve preto každá rytmičnost v živote osviežuje, kdežto nerytmičnost unavuje. Ešte pred niekoľkými storočiami žila väčšina ľudí v Európe rytmicky. Ich práca sa riadila prírodnými rytmami, rytmom dňa a noci, rytmom ročných období atď. Dnes tieto rytmy už sotva vnímame: žijeme nerytmicky, chaoticky. Naše životné sily tým trpia. Máme možnosť zapracovať z vlastnej iniciatívy do nerytmičnosti svojho života aspoň drobné chvíle rytmicky sa opakujúce. To je niečo, čo zasahuje až do činnosti éterického tela. Pôsobením takého rytmického opakovania sa môže napríklad rytmus modlitby alebo meditácie stávať priamo životnou potrebou, pretože pravidelným opakovaním bol vštiepený éterickému telu. Podobné možnosti vplyvu na éterické telo môžeme využiť aj u šiestich základných cvičení. Ich účinnosť bude daná tým, že sa im budeme venovať pravidelne. Docielime tým toho, že do éterického tela vpracujeme novú kvalitu, novú schopnosť.

Večer:

V božstve sveta
nájdem sám seba,
v ňom spočívam.
Božskosť mojej duše žiari
v čistej láske ku všetkým bytostiam,
Božstvo sveta trblieta sa
v čistých lúčoch svetla.

Päť minút necháme pôsobiť tieto vety v nás a potom vykonáme spätný prehľad udalostí prežitého dňa. Po každej meditácii prejdime do ponorenia sa do svojho vlastného božského ideálu. To sa musí diať v zbožnom uctievaní. Dbajme, aby za meditácie nebolo naše telo v takej polohe, ktorá by nás z meditácie vyrušovala, napr. pociťovanie únavy apod.