Ďalšie témy

Zmysel prípovede znamenia Barana
Zmysel prípovede znamenia Býka
Zmysel prípovede znamenia Blížencov
Zmysel prípovede znamenia Raka
Zmysel prípovede znamenia Leva
Zmysel prípovede znamenia Panny
Zmysel prípovede znamenia Váh
Zmysel prípovede znamenia Škorpióna
Zmysel prípovede znamenia Strelca
Zmysel prípovede znamenia Kozorožca
Zmysel prípovede znamenia Vodnára
Zmysel prípovede znamenia Rýb

Zmysel prípovede znamenia Býka

Býk je druhé jarné znamenie, ktoré ovláda dobu, kedy stále stúpajúce Slnko je po väčšiu časť dňa nad zemou a plne rozvíja svoje svetelné a životodárne sily. Rastlinstvo teraz kypí životom. K šťavnatým lúkam patria tiež zvieratá, ktoré už svojou telesnou stavbou prezrádzajú vzťah k silám Zeme - krava a býk. Ich silné, hranaté telo a celá ich organizácia je zameraná na látkovú výmenu. Býk predstavuje masívny blok svalstva, žije akoby v neustálom napätí, ktoré sa vybíja v zúrivosti, s ktorou napáda všetko, čo sa mu stavia do cesty.

Na rozdiel od leva, ktorého pohyb je centripetálny a smeruje k uchváteniu koristi, pohyb býka je centrifugálny, smeruje k odsúvaniu, odstraňovaniu prekážok, či už rohmi alebo kopytami. Znamenie Býka je súčasťou astrálneho kríža Ducha, v ktorom predstavuje spojitosť so silami Zeme, s duševnými silami chcenia. Zo svetových názorov k znameniu Býka patrí racionalizmus. Človek, v ktorom pôsobia sily Býka, je schopný neúnavnej práce a plného nasadenia síl na zdolanie danej úlohy. Viac dôveruje svojej životnej sile, než svojej myšlienkovej schopnosti. Aj keď si sťažuje na svoje bremená, je vlastne rád, že ich má, pretože mu dávajú potrebnú životnú náplň. Ťažisko jeho telesnej organizácie je skôr na póle látkovej výmeny ako v nervovom systéme, čo sa prejavuje aj v postave. Poznanie je mu preto pokrmom, prijímaným zvonku. Aj vo svojej tvorivej činnosti je často závislý skôr na podnetoch zvonku a preto môže byť svojím okolím zneužívaný. Je však schopný oddane pomáhať pri uskutočňovaní ušľachtilých ideí. V citovom živote je dobrosrdečný a znášanlivý. Pre značné vôľové sily ale často žije v napätí, ktoré vyúsťuje aj vo výbuch hnevu s neblahými následkami. Preto má usilovať o to, aby nadbytok svojich životných a vôľových síl dal do služieb vyšších úloh.

Jarné pučanie, vyvolané slnečnými silami, ktoré pôsobia zo znamenia Býka, napĺňajú predovšetkým naše zmysly. Je však potrebné si uvedomiť, že za všetkým zmyslovým bohatstvom, ktoré prúdi do nášho vnútra, sa zjavuje tvorenie svetového Ducha, svetového Slova - preto:

rozjasni sa, bytostný lesku:
Nejde tu o vonkajší lesk slnečného svetla, ale o vnútorný lesk ducha, bytosti. Bolo by iste zbytočné, aby sme Slnko vyzývali k väčšiemu zjasneniu, ale je nám potrebné vnútorného zjasnenia, aby sme za zmyslovými zážitkami mohli vnímať duchovné skutočnosti.

vyciťuj sily rastu:
To znamená: Neprežívej iba temne pudové, éterické sily rastu, ktoré teraz mocne prúdia v prírode aj v nás, ale bdelo ich vyciťuj zo svojho ja. Aj vesmírne bytie túži, aby bolo prijímané cítiacim vedomím človeka. Slasť rastu až potom dosahuje svoj cieľ. Mocná sila Býka je tak obrátená k duchu a ním zjasňovaná. Ďalšie dva riadky spolu súvisia:

niť života votkávaj
v bytostné bytie vesmíru:
Ide o to, aby sme zreli duchovnú podstatu všetkých vonkajších životných javov, aby sme urobili ducha viditeľným svojmu vedomiu. Duch sa v človeku zjavuje trojakým spôsobom: slovom (silou Marsu), myslením (sily Jupitera) a vnímaním (sily Saturna). Jupiterský riadok sa vzťahuje k mysleniu:

v premietavé zjavovanie:
Presvietené myšlienky majú zjavovať duchovné skutočnosti a tak premáhať nižšiu prirodzenosť.

v planúce bytie postrehovania:
V zmyslovom vnímaní, ktorého základy boli položené na starom Saturne, pôsobí aktívne duševná činnosť - vôľa, ktorá ním uchopuje niečo vonkajšieho. Ak je vnútorne presvietená naším ja, uchopuje ducha.
Záverečné zhrnutie:

ó bytostný lesku, zjav sa:
Všetko pučanie v prírode i v človeku sa nám má stať zjavením živého Ducha, ktorý vládne všetkému hmotnému - v ňom sa má víťazne zjavovať jeho lesk.