Ďalšie témy

Zmysel prípovede znamenia Barana
Zmysel prípovede znamenia Býka
Zmysel prípovede znamenia Blížencov
Zmysel prípovede znamenia Raka
Zmysel prípovede znamenia Leva
Zmysel prípovede znamenia Panny
Zmysel prípovede znamenia Váh
Zmysel prípovede znamenia Škorpióna
Zmysel prípovede znamenia Strelca
Zmysel prípovede znamenia Kozorožca
Zmysel prípovede znamenia Vodnára
Zmysel prípovede znamenia Rýb

Zmysel prípovede znamenia Raka

V pozemskej hmote, ktorá nie je ničím iným ako zhusteným svetlom, akoby cesta svetla končila a zastavila sa v pokoji. Odtiaľ oslovenie:

ó pokojný lesku svetla.
Je to práve duchovné svetlo, ktoré zahrieva chladnú hmotu a napĺňa ju životom. Životné procesy nie sú bez jeho tepla možné:

vytváraj životné teplo.
Nejde však o teplo životných síl, ale aj o vnútorne teplo duchovné, teplo lásky, ktoré sa zapaľuje pri prežívaní svetového svetla:

zahrievaj duševný život.
Toto teplo človek potrebuje, aby sa osvedčil v pozemskom bytí, v hmotnom fyzickom tele. Skutočnú pozemskú zdatnosť môžeme čerpať len z tohto duchovného zdroja:

aby sa mocne osvedčoval.
Osvedčiť sa na Zemi nie je možné bez vnútornej sily ducha, ktorou sa duša preniká a dosahuje tak Jupiterskej múdrosti, ktorú potrebuje k pozemskému jednaniu.

aby sa prestupoval duchom.
Duševný život, naplnený duchom a obrátený k pozemským povinnostiam, ako pokojné svetlo vyžaruje do svojho okolia a okolo seba šíri mier, so svetom je v mieri:

a vyžaroval pokojné svetlo.
Tak sa vonkajšie svetové svetlo stáva vnútorným duševným svetlom, ktoré je jeho obrazom. Rovnako sa preto má lesknúť v hmote fyzického tela. Ak má človek splniť svoje pozemské poslanie, tento lesk musí silnieť:

ó svetelný lesku, zosiluj!