Ďalšie témy

Meditácia Život vo farbách

Ružovofialová nám poskytuje milosrdenstvo.

Červená: Prestupuje ma substancia božského hnevu. Tento hnev je namierený proti hriechu. Posledný súd. Učím sa modliť sa.

Oranžová nás chce vyzbrojiť vnútornou silou. Chce nás posilniť, prebudiť túžbu poznávať vnútro vecí.

Žltá: Žijem zo síl, z ktorých som bol stvorený v prvej pozemskej inkarnácii.

Zelená: inkarnujem sa v tejto dobe. Stávam sa zdravým. Stávam sa egoistickým. Stávam sa mikrokozmom.

Modrá: V modrej prekonávam egoizmus. Stávam sa makrokozmom. Oddávam sa svetu.

Fialovoružová: Pociťujem milosrdenstvo vo fialovoružovej.


"Farba je dušou prírody a celého kozmu a my získavame účasť na tejto duši, ak spoluprožíváme farebnosť."