Ďalšie témy

Spätný prehľad udalostí prežitého dňa

Základné každodenné cvičenie

Zrána, ihneď po prebudení, pokiaľ dušou ešte neprešli žiadne dojmy, oddáme sa meditácii. Žiak nech sa pokúsi stať sa vnútorne úplne tichý - odvráti pozornosť od všetkých vonkajších dojmov a tiež od všetkých spomienok na všedný život. Snaží sa oslobodiť dušu tiež od všetkých zármutkov a starostí, ktoré ho snáď v tej dobe ťažia. Potom začne s meditáciou. Aby si uľahčil dosiahnutie úplného vnútorného ticha, nech najskôr obráti svoju pozornosť na jedinú predstavu, napr. na pokoj a úplne sa do nej ponorí. Má tomu byť tak, ako keby sme tento pokoj nechali pretekať celým telom. Ale to sa môže diať veľmi krátko ( asi 2-5 sekúnd ). Potom nechá túto predstavu zo svojho vedomia zmiznúť, takže nemá potom vo svojej duši už vôbec žiadnu predstavu. Potom nechá v duši ožiť iba obsahu ďalej uvedených siedmich riadkov. Týchto sedem riadkov musí potom žiť v duši 5 minút. Keď sa vtierajú do vedomia iné predstavy, vraciame sa vždy znovu k týmto siedmim riadkom, do ktorých sa úplne noríme:

V čistých lúčoch svetla
žiari božstvo sveta.
V čistej láske ku všetkým bytostiam
žiari božskosť mojej duše.
Spočívam v božstve sveta,
nájdem sám seba
v božstve sveta.

Nech sa žiak pokúsi predstaviť si obsah jednotlivých riadkov pokiaľ len možno obrazne.

Prvé dva: tu sa rozlieva božstvo po vonkajšom svete ako strieborné, lesknúce sa mesačné svetlo, cítime, ako keby toto svetlo nami pretekalo a nás oblievalo.

Tretí a štvrtý: po upriamení pozornosti na okolitý svet, v ktorom sa snažíme poznať božstvo, ponoríme sa do svojho vlastného vnútra, a láskou, ktorá nás spája so všetkými bytosťami, nachádzame súvislosť s božstvom a pociťujeme božskosť svojej vlastnej duše.

Piaty: Ich ruhe in der Gottheit der Welt
Spočívam v božstve sveta

Slovo Ruhe chová v sebe magickú silu. Komu sa podarí sa sústrediť v tomto slove a nechať ho na seba pôsobiť, ten cíti, ako keby ním pretekal pokoj a mier. Tým, že pociťujeme tento pokoj a mier vo svojom vnútri, sme vo vlnení pokoja a vniká do nás.

Šiesty a siedmy: a teraz vzniká predstava akoby svietiaceho bodu – žiariacej iskry, ktorá sa z diaľky trblieta a ku ktorej spejeme a v ktorej sa nájdeme v lone božstva.