Ďalšie témy

Zmysel prípovede znamenia Barana
Zmysel prípovede znamenia Býka
Zmysel prípovede znamenia Blížencov
Zmysel prípovede znamenia Raka
Zmysel prípovede znamenia Leva
Zmysel prípovede znamenia Panny
Zmysel prípovede znamenia Váh
Zmysel prípovede znamenia Škorpióna
Zmysel prípovede znamenia Strelca
Zmysel prípovede znamenia Kozorožca
Zmysel prípovede znamenia Vodnára
Zmysel prípovede znamenia Rýb

Zmysel prípovede znamenia Panny

Výpoveď Panny je jedinou z dvanástich nálad, v ktorej je duša oslovovaná, zatiaľ čo v ostatných duševných náladách hovorí a medituje sama. Práve tým sa vystihuje silné obrátenie dovnútra, príznačná pre tendencie tohto znamenia. Proti tejto jednostrannosti sa však terapueticky pôsobí tým, že sa pohľad duše obracia navonok.

pozeraj na svety, duša.
Nejde tu však len o nazeranie vonkajších javov sveta, ako to hlása fenomenalizmus, svetový názor, ktorý súvisí so silami Panny, ale o hlbší pohľad pod povrch vecí, o duchovné zrenie, o imagináciu. Tento pohľad sa potom stupňuje v uchopovanie duchovného vnímania.

nech duch uchopí svety,
čo naznačuje stupeň inšpirácie.

nech duch pochopí bytosti
vnímanie tak vystupuje až k intuícii. Z životných síl intuície možno potom v pravom slova zmysle pôsobiť vo svete.

zo životných mocí pôsob.
Toto voľové pôsobenie vo svete musí byť však plne vedomé, naplnené poriadajúcou múdrosťou.

v prežití vôle buduj.
V zápase s ťažkými prekážkami, na ktoré vôľa, zameraná k svetu, nutne naráža, musí mať duša na zreteli konečné ciele svetového vývoja. To ju potom napĺňa dôverou v jeho zmysel, cez všetky neúspechy, s ktorými sa vo svojom úsilí môže stretávať.

rozkvetu svetov dôveruj.
Záverečný riadok potom zhŕňa:

ó duša, poznávaj bytosti!