Ďalšie témy

Meditácia pred zaspaním

Než sa prebudím, bude moja duša
v duchovných svetoch.
Tam sa stretnem s vedúcou bytosťou
môjho pozemského života,
ktorá je v duchovnom svete,
ktorá sa vznáša okolo mojej hlavy.
Tam sa stretnem so svojím géniom.
Než sa prebudím, mal som
svoje stretnutie s géniom.
Mávanie krídiel môjho génia
dotklo sa mojej duše.