Ďalšie témy

Zmysel prípovede znamenia Barana
Zmysel prípovede znamenia Býka
Zmysel prípovede znamenia Blížencov
Zmysel prípovede znamenia Raka
Zmysel prípovede znamenia Leva
Zmysel prípovede znamenia Panny
Zmysel prípovede znamenia Váh
Zmysel prípovede znamenia Škorpióna
Zmysel prípovede znamenia Strelca
Zmysel prípovede znamenia Kozorožca
Zmysel prípovede znamenia Vodnára
Zmysel prípovede znamenia Rýb

Zmysel prípovede znamenia Kozorožca

Práve preto, že je uprostred, je Kozorožec znamením obratu - v zmysle vesmírnom (slnovrat) aj morálnym - (zmena zmýšľania). Minulosť sa v ňom stretáva s budúcnosťou, ktorá z nej má vychádzať a v nej spočívať. Základnou témou Kozorožca preto je:

nech budúce spočíva na minulom.
Vonkajším znamením toho je koniec starého a začiatok nového roka. Človek bilancuje uplynulý rok a robí z neho závery a predsavzatia pre rok nastávajúci. To vyjadruje aj druhý riadok, ktorý tento vzťah minulého a budúceho zvnútorňuje vo sfére citu:

nech minulé vycíti budúce.
Aj keď sa rozhodneme viesť nový život, nemôžeme minulosť vyškrtnúť, lebo náš ďalší vývoj je ňou podmienený. Musíme preto vychádzať z nazhromaždených skúseností, a to nielen z minulosti nedávnej, ale aj z celého doterajšieho života, ba aj z minulých inkarnácií. Minulosť si so sebou nesieme ako svoju karmu - mnohé nás z nej ťaží a sťahuje nadol, mnohé nám naopak dáva krídla. Z toho všetkého musíme vycítiť, čoho je nám potrebné k nášmu ďalšiemu vývoju. Na to poukazuje druhý riadok. Minulosť i budúcnosť sa však stretávajú v bode prítomnosti. A ak má vývoj zdarne pokračovať, musí stáť v rovnováhe. Preto sa ďalej hovorí:

pre silné prítomné bytie.
Silný a pevný život v prítomnosti dáva len rovnováha medzi minulým a budúcim. Prílišné lipnutie na minulosti vedie k Luciferovi. Jednostranné zameranie na budúcnosť, bez ohľadu na doterajší vývoj, vedie k Ahrimanovi. Preto uprostred medzi nimi musí stáť vyrovnávajúci kresťanský impulz, ako to znázorňuje súsošie s Kristom v Goetheane. Úsilie o vyrovnanie minulosti s budúcnosťou však vyžaduje vzopätie vôle, aktivitu smerujúcu dovnútra, k sebautváraniu, v ktorom je potrebné premáhať vnútorný odpor, ktorý so sebou nesieme ako dedičstvo minulosti a ktorý nás sťahuje k zlému. Preto ďalší riadok znie:

vo vnútornom života odpore.
Tu sa nám prejavuje morálny rozpor medzi hlbinou a výšinou, dobrom a zlom. A impulzom Kozorožca je zostúpiť do hlbín a premieňať zlé v dobré, pozdvihnúť padnuté k božstvu. Pri tomto zostupe do hlbín je však potrebné zvýšenej bdelosti posíleného vedomia:

zosilujte svetovej bytosti bdelosť.
Tak ako uprostred zimy bdie duša Zeme musíme byť bdelí aj my pri stretnutí so zlom, so silami hlbín. Potom sa ešte len môže plne rozvinúť vnútorná sila života.

rozkvitni, života mocná pôsobnosť.
Z vnútorného jasu, ktorý zažiari v temnote sveta, sa ako žiarivý kvet rozvinie impulz Kozorožca, ktorý dáva životu tvar. Je to grálska sila životného éteru, pôsobiaceho vo sfére Saturnu, ktorá súvisí s Kozorožcom. Pri vedomí tejto skutočnosti je potom možné zhrnúť:

minulé nech vyťaží budúce!
Má teda nielen vyciťovať, ale aj vytvárať. Tým sa oba prúdy času vyrovnávajú nielen v poznaní, ale aj v čase. Minulosť je pritom ako mesačná miska, ktorá v sebe nesie substanciu budúcnosti - znamenie Grálu či kolísky, nesúci novo zrodené Slnko.