Ďalšie témy

Zmysel prípovede znamenia Barana
Zmysel prípovede znamenia Býka
Zmysel prípovede znamenia Blížencov
Zmysel prípovede znamenia Raka
Zmysel prípovede znamenia Leva
Zmysel prípovede znamenia Panny
Zmysel prípovede znamenia Váh
Zmysel prípovede znamenia Škorpióna
Zmysel prípovede znamenia Strelca
Zmysel prípovede znamenia Kozorožca
Zmysel prípovede znamenia Vodnára
Zmysel prípovede znamenia Rýb

Zmysel prípovede znamenia Blížencov

Výpoveď Blížencov sa obracia k slnečnému bytiu, ktoré v jeho čase dosahuje svojho najväčšieho rozvoja. Za vonkajším slnečným svetlom, ale máme zároveň vnímať pravé slnečné bytie - ducha v prírode, z ktorého pochádza aj naša vlastna bytosť. Táto skutočnosť sa má otvoriť nášmu vedomiu. Preto zaznieva výzva:

otvor sa, slnečné bytie!
V tomto duchovnom slnečnom bytí sa skrývajú bohaté možnosti rozvoja, ktoré sa majú otvoriť nášmu zreniu. Vzostup Slnka do letných výšin, ktoré spoluprežívajú naše duše a vábia k zotrvaniu v nich, k pokojnemu prebývaniu ďaleko od Zeme, jej strastí. To by však bolo proti nášmu pozemskému poslaniu, ku ktorému vedie božský duchovný svet. Preto:

sklon k pokoju rozhýb:
Úsilie smerujúce nahor človeka napĺňa slasťou, ktorá je však pre nás nebezpečná, pretože láka k opusteniu pôdy skutočnosti. Je treba ju premáhať.

slasť úsilia objímaj,
v zmysle zovretia a vytýčenia (medzí), ktoré sú potrebné, aby sa duša v slastnom prežívaní nerozplynula v nadpozemských výšinách (nirváne). Preto ďalšie riadky napomínajú k vernosti Zemi - len na nej sa človek môže správne vyvíjať.

k mocnému životu pôsobeniu
duševné schopnosti sa nemajú rozptyľovať vo vzdušných výšinách, ale zostat v moci Ja a postaviť sa do jeho služieb pozemského života.

k radostnému sveta chápaniu
pravú múdrosť pochopenia svetla, na ktorom záleží tiež pravé šťastie človeka, možno získať len životom na Zemi a plnením jeho povinností.

k plodnému vývoju dozrievania
so všetkou vážnosťou zdôrazňuje Saturn, pretože človek môže dozrievať vo svojom vývoji, získať samostatnosť a slobodu iba na Zemi. K tomu má napomáhať neustále pôsobiaca sila duchovného Slnka, v ktorej máme zotrvať cez všetky jednostranné vábenia v rytmoch roka.

ó slnečné bytie, zotrvaj!