Ďalšie témy

Dva prežitky meditácie

Po meditácii je dobré nechať nastúpiť pokojnú odmlku, dušu úplne vyprázdniť a len čakať, akých imaginácií sa nám z vyšších svetov dostane. Veľa tiež záleží na naladení, rozpoložení našej duše: k cvičeniam máme pristupovať len z plného sústredenia a radosti, len s najväčšou oddanosťou. Zážitky, ktoré sa dostavia, sú veľmi rôzne podľa individuality a karmy meditujúceho. Je ich veľa, tu budú spomenuté dva:

Prvým z nich je pozdvihnutie do vesmíru, do nekonečna. Človek sa cíti akoby rozšírený, vyzdvihnutý do výšky. S tým je spojené opustenie tela. Pri tomto vyzvihnutí vidíme začervenanie, oproti nám prichádzajú žltkasto-červené mraky, z ktorých pozvoľna krystalizujú postavy. Tento prežitok vyvoláva pocit slasti, blaženosti.

Vedľa toho sa dostavuje druhý prežitok, prežitok ponárania sa, klesania do hlbiny. Pri tom má človek pocit zužovania, uťahovania. Duchovné bytosti, ktoré človek pri tomto ponáraní sa pociťuje, sa mu ukazujú v modrofialových farebných odleskoch. Vyvolávajú v nás pocit zachvenia sa z hlbokej úcty a podnecujú nás k tomu, aby sme sa venovali sebaspytovaniu. Ukazujú človeku, aký skutočne je, všetky jeho chyby a omyly, všetky jeho morálne slabosti v celej ich veľkosti a zavrhnutiahodnosti.