Ďalšie témy

Zmysel prípovede znamenia Barana
Zmysel prípovede znamenia Býka
Zmysel prípovede znamenia Blížencov
Zmysel prípovede znamenia Raka
Zmysel prípovede znamenia Leva
Zmysel prípovede znamenia Panny
Zmysel prípovede znamenia Váh
Zmysel prípovede znamenia Škorpióna
Zmysel prípovede znamenia Strelca
Zmysel prípovede znamenia Kozorožca
Zmysel prípovede znamenia Vodnára
Zmysel prípovede znamenia Rýb

Zmysel prípovede znamenia Škorpióna

Sféra Škorpióna bola kedysi jednotná so sférou Panny. Odtiaľ aj podobnosť značiek. V dôsledku pádu človeka však bola panenská čistota kozmického éteru zasiahnutá smrtiacim šípom Strelca, a tak z pôvodne jednotného znamenia vzniká Panna a Škorpión, oddelené Váhami: časť panenskej oblasti bola vyňatá a chránená Váhami, z pôvodných desiatich znamení tak vzniklo dvanásť.

bytie stravuje bytosť:
Každé vonkajšie bytie je vykúpené oslabením vnútorného bytia, ktoré je ním akoby stravované. Ak sa prejavuje bytosť navonok a spevňuje sa pozemsky, stráca niečo zo svojej vnútornej bytostnosti. Ak napr. rastlina rastie, jej duchovná stránka ustupuje a do popredia vystupuje jej fyzické bytie. To sa deje pri každej evolúcii, pri každom vývoji - v prírode aj u človeka. Pri involúcii je to naopak: fyzické mizne a duchovnosť sa stáva mocnejšia. U rastliny tento proces dosahuje vrchol v zárodku, v ktorom sa skrýva možnosť ďalšieho tvorenia.

v bytosti sa však drží bytie:
Venušin riadok naznačuje vrelé pochopenie tohto diania: vonkajšie bytie je závislé na bytostiach, vlastne bez nich nie je mysliteľné - vesmír je vesmírom bytostí, nie mŕtvych telies! Keď duša plne pochopí túto skutočnosť, vždy je pripravená k novému vstupu do vonkajšieho bytia, do sveta foriem. Po protikladoch bytia a bytostí, vonkajšieho a vnútorného bytia, nasleduje protiklad vonkajšej a vnútornej činnosti:

v pôsobení sa stráca rast:
Činnosť, ktorá sa jednostranne obracia navonok, obmedzuje možnosť vnútorného vývoja a rastu. Toto nebezpečenstvo hrozí pri každej vonkajšej činnosti, ktorá má byť preto vyrovnávaná vnútorným úsilím.

v raste trvá pôsobnosť:
Vnútorný rast je pravou aktivitou, ktorá sa potom môže patričným spôsobom prejaviť aj navonok: pravé vonkajšia pôsobnosť je vlastne na tejto vnútornej aktivite závislá a vyplýva z nej. V tretej dvojici protikladov proti sebe stojí múdre riadenie sveta a sebautvárania. ide vlastne o vystupňovanie predchádzajúceho protikladu do kozmických rozmerov, do srdca morality:

v trestajúcej vláde sveta:
V múdrom riadení sveta sa prejavuje vyrovnávajúca a preto i trestajúca spravodlivosť. V tom je naznačená súvislosť síl Škorpióna s vinou, s pádom do hriechu, to znamená: s odlúčením od duchovného sveta. Táto vina a odluka má za následok trest: smrť, nenávisť, prepadnutie silám zla a temnoty , (Ahriman).

v kárajúcom seba-utváraní: Človek si uvedomuje svoju vinu a sám seba za ňu karhá. Zároveň však spoznáva, že odlúčenie od duchovného sveta a zapletenie do viny je nutným stupňom na dosiahnutie samostatnosti Ja a slobody, predpokladom vnútorného vývoja, seba-utvárania. K tomu ho vedie zrelá vnútornosť saturnských síl, ktoré mu dávajú uzavretosť bytia na Zemi aj v duchovnom svete.

bytosť udržuje bytosti:
Človek sa však nesmie uzavrieť do seba a zatvrdnúť. musí sa obracať k druhým bytostiam, pomáhať im, spájať sa s nimi. K démonickým silám Škorpióna je potrebné pristupovať liečivo, proti oddeľovaniu stavať spájanie, proti negácii pritakanie - vo všetkom vyvíjať sociálny aspekt. V tom sa odráža najhlbší aspekt Škorpióna, ktorý sa má z temnoty hmoty pozdvihnúť k svetlým výšinám ducha, od Judáša vystúpiť k Jánovi a premeniť sa v orla, z ktorého výšky kedysi klesol dole.