Ďalšie témy

1. Správne predstavy
2. Správne rozhodnutia
3. Správna reč
4. Správny čin
5. Správne stanovisko
6. Správne usilovanie
7. Správna spomienka (pamäť)
8. Správna rozvaha

Osemdielna cesta

Duševné sily získané prostredníctvom šiestich vedľajších cvičení možno rozvíjať duševnými činnosťami osemdielnej cesty.

Buddha šesť storočí pr. Kr. sformuloval svoju osemdielnu cestu.

Tu použité cvičenia sformuloval Rudolf Steiner pre súčasného človeka. Zdá sa, že sú blízke spôsobom chovania pre každého kultúrneho človeka. Ich presná realizácia sa však už dnes sotva podarí bez cvičenia.