Ďalšie témy

Zmysel prípovede znamenia Barana
Zmysel prípovede znamenia Býka
Zmysel prípovede znamenia Blížencov
Zmysel prípovede znamenia Raka
Zmysel prípovede znamenia Leva
Zmysel prípovede znamenia Panny
Zmysel prípovede znamenia Váh
Zmysel prípovede znamenia Škorpióna
Zmysel prípovede znamenia Strelca
Zmysel prípovede znamenia Kozorožca
Zmysel prípovede znamenia Vodnára
Zmysel prípovede znamenia Rýb

Zmysel prípovede znamenia Rýb

V prípovedi Rýb je zdôraznený aspekt osudu ľudskej duše, ktorý sa pohybuje medzi vývojom a bytím, ziskami a stratami, životnými výhrami a prehrami. K týmto kladom a záporom musí ľudská duša nájsť správny vzťah - tak sa aj pre ňu stanú Ryby znamením Kristovým. Tento motív súhry a záporu, zisku a straty, zaznieva už v úvodnom, slnečnom riadku.

v stratenom nachádzaj sa strata.
Dôraz je na nachádzaj, keďže v súlade so slnečnými silami tu do popredia vystupuje pozitívna stránka znamenia. Každá strata v živote dáva možnosť začať znovu, je predpokladom nového vývoja.

v zisku strácaj sa zisk.
Človek nikdy nesmie zostať stáť pri tom, čo získal, čo dosiahol. Musí byť pripravený, že získané opäť stratí a že preto musí zostať otvorený k novým premenám. To sa prejavuje v našej dobe, ktorá je v znamení Rýb aj všeobecne: zánik starých foriem myslenia, strata starých zväzkov, osamelosti človeka, ktorý stojí pred ničotou - zároveň však pred múdrosťou obratu, pred nekonečnými možnosťami premien v novej formy i obsahy. Je úlohou ľudskej duše, aby v tomto víre nového vznikania a zanikania našla orientáciu a istotu. Cesta k tomu vedie cez očistené myslenie.

v pochopenom hľadaj chápanie.
V tomto slobodnom uchopení sily myslenia, ktoré si uvedomuje samo seba, môže potom človek nájsť svoje východisko aj svoju oporu:

a zachovaj sa v zachovaní.
To zodpovedá výroku Rudolfa Steinera z roku 1907: "V čistej myšlienke nájdeš Ja, ktoré sa môže uchovať." Len čistá myšlienka zbavená od všetkého zmyslového, môže nájsť cestu k pravému Ja, ktoré na rozdiel od pominuteľnej predstavy obyčajného ja sa môže udržať, zachovať - je večné!

vývojom k bytiu pozdvihnutá.
V tom sa prejavuje zákon osudu, karmy: čo sa vyvíjalo v jednom živote, stáva sa skutočnosťou, bytím v živote budúcom. A naopak:

a bytím vo vývoj pripútaná.
Čo človek utváral v živote ako skutočnosť bytia, je po smrti a v ďalšom živote votkané do ďalšieho vývoja, do nového osudu. Tak obe veľké planéty - Jupiter a Saturn - vyjadrujú zákony karmy, ktorá práve v ich sférach dostáva rozhodujúce impulzy pre človeka. Záver potom zhŕňa:

buď strata ziskom pre seba!
To je pravý vzťah k životným stratám a prehrám: nachádzať v nich semeno nového vývoja, zárodok vzostupu, príležitosť k novým ziskom. Tento postoj je možný v spojení s Kristom, ktorý práve v mystériu na Golgote ukázal všetkému ľudstvu, ako príklad k nasledovaniu, ako sa vrcholná strata (smrť na kríži) môže premeniť vo vrcholný zisk (zmŕtvychvstanie).