Ďalšie témy

Zmysel prípovede znamenia Barana
Zmysel prípovede znamenia Býka
Zmysel prípovede znamenia Blížencov
Zmysel prípovede znamenia Raka
Zmysel prípovede znamenia Leva
Zmysel prípovede znamenia Panny
Zmysel prípovede znamenia Váh
Zmysel prípovede znamenia Škorpióna
Zmysel prípovede znamenia Strelca
Zmysel prípovede znamenia Kozorožca
Zmysel prípovede znamenia Vodnára
Zmysel prípovede znamenia Rýb

Zmysel prípovede znamenia Váh

V prípovedi, vzťahujúcej sa k nálade Váh, už v prvom slnečnom riadku zaznieva téma rovnováhy, protikladu výšin a hlbín, neba a zeme, svetla a temnoty, luciferských síl ľahkosti a ahrimanských síl tiaže.

svety udržujú svety.
V druhom riadku sa táto rovnováha stáva chápajúcou, milujúcou silou prežívania druhých bytostí:

v bytostiach sa prežíva bytosť.
Merkúrsky riadok nabáda k prežívaniu rovnováhy až do Ja, vo vzájomne sa objímajúcim spolužitím s ostatnými Ja:

v bytí sa objíma bytie.
Rovnováha však nesmie byť iba pasívnym stavom, ale niečím pohyblivým, aktívnym vzájomným pôsobením medzi bytosťami:

a bytosť vytvára bytosti.
Túto voľovú činnosť, vychádzajúcu z duchovného poznania, treba vystupňovať tak, aby prenikala do okolitého sveta:

by vzrastalo činov vylievanie.
Aktivita však nesmie byť zameraná jednostranne navonok, a preto je nutné ju vyrovnávať prežívaním obráteným dovnútra, saturnskou vnútornosťou:

v pokojnom sveta prežívaní.
Nakoniec je celá nálada zhrnutá v jedinú požiadavka rovnováhy medzi všetkými protikladmi, ako to zodpovedá podstate človeka a jeho určenia:

ó svety, neste svety!