Ďalšie témy

Zmysel prípovede znamenia Barana
Zmysel prípovede znamenia Býka
Zmysel prípovede znamenia Blížencov
Zmysel prípovede znamenia Raka
Zmysel prípovede znamenia Leva
Zmysel prípovede znamenia Panny
Zmysel prípovede znamenia Váh
Zmysel prípovede znamenia Škorpióna
Zmysel prípovede znamenia Strelca
Zmysel prípovede znamenia Kozorožca
Zmysel prípovede znamenia Vodnára
Zmysel prípovede znamenia Rýb

Zmysel prípovede znamenia Vodnára

V duševnej nálade Vodnára vyzýva prvý (slnečný) riadok k prekonaniu vlastných medzí a k odovzdaniu sa bezmedznému, nekonečnému božstvu:

čo medze má, obetuj sa bezmedznému.
Človek je obmedzenou bytosťou, mikrokozmom, ktorý sa začal vydeľovať z makrokozmu na starom Mesiaci, kedy mal ešte vodnú podobu a kedy mu zo sféry Vodnára bola vtlačovania svetová astralita a začalo sa vyvíjať vlastné astrálne telo ako predpoklad toho, aby raz dospel k Ja. V Genezis je táto situácia popisovaná ako "duch Boží sa vznášal nad vodami". Od tej doby sa človek plne individualizoval a vydelil z makrokozmu až do pevnej, obmedzujúcej hmoty. Ak nemá však ustrnúť vo vývoji, nemôže zostať uzavretý v sebe, v úzkom sebectve. Svoje medze musí prekonať zo svojej vlastnej vôle, otvárať sa duchovnému svetu, svoje nižšie ja obetovať svetovému vývoju.

čo medze má, založ si v hlbinách samo medze.
Pri otvorenosti svetu sa človek na druhej strane nesmie rozplývať v jeho všeduchovnosti, ako k tomu smeruje jednostranný pneumatizmus či panteizmus. To by bol druhý extrém. V úsilí o prekonanie svojich medzí sa nesmie strácať v nekonečne, ale zachovávať rovnováhu medzi oboma extrémami, medzi svetovým bytím a vlastným bytím. Zjednanie rovnováhy však nie je možné bez vnútorného úsilia, bez vypätie vôle - preto v ďalšom riadku:

nech sa pozdvihnú v prúde.
Pozdvihnutie z vlastných medzí nemá byť únikom, ale prúdením, pri zachovaní smeru vesmírneho vývoja. Preto je tu porovnanie s vlnou:

ako vlna trvajúca v plynutí.
Vlna je útvar, ktorý vzniká z prúdenia vody a z odporu. Môžeme ju pozorovať z dvojakého hľadiska:
1) forma vlny zostáva a napriek tomu ňou prúdi stále nová voda,
2) vlna putuje po povrchu a voda napriek tomu zostáva na mieste.
Preto je vlna obrazom harmonizácie a vyrovnania oboch protichodných síl, prúdiacich nahor a nadol. To je princíp tvorenia všetkého živého, vznikania organizmov. Tak sa vlastne vo vývoji neustále vytvára bytie, ako to vyjadruje nasledujúci riadok:

vo vývoji v bytí sa stvárňujúci.
Saturnská tiaž dáva všetkému beztvarému formu, v chaose životných síl rastu sa tak utvára bytie v pevných tvaroch. Posledný, zrkadliaci riadok potom uzatvára a zhŕňa:

daj si medze, ó bezmedzné!
Duchovné bytie samo je nekonečné, nemá medzí, až v človeku sa duch individualizuje, nájde sa v medziach. Aj keď sa potom človek vo svojom úsilí nahor otvára duchovnému svetu a spája sa s ním, musí pri tom zachovať svoju individualitu, lebo len tak nájde zmysel svojho bytia a zostane v pravom slova zmysle človekom. K tomu ho nabádajú sily, vychádzajúce z Vodnára.