Človek

Ako ošetríme svoju nervozitu?
Príčiny nervozity
Príznaky nervozity
Liečba nervozity
Cvičenia
Usporiadanie dňa

Ako ošetríme svoju nervozitu?

Iste nejde o ošetrenie postihujúce príčinu, ak bojuje nervózny človek so svojím rozčúlením, pomocou upokojujúcich tabliet a práškov na spanie. Aj keď nedôjde k vzniku vyslovenej závislosti (ktorá sa však mnohokrát objavuje), tak sa tým aj tak dlhodobo posilňuje práve to, čo pôvodne viedlo k nervozite: aktivita človeka je ešte viac ochromená, spoluúčasti duše je ešte viac zabránené. Upokojenie sa nakoniec stáva tuposťou, ktoré sebou potom zase môže niesť o to silnejšie stavy rozčúlenia. Avšak ani tie druhé, podnecujúce a oživujúce tablety neprinesú vyliečenie. Z podnietenia, prechodná stimulácia, ktorú tableta vyvolá, sa dlhodobo väčšinou stane rozčúlením. Myslenie sa vo svojom priebehu síce zrýchli, vo svojej intenzite však oslabí. Inteligencia nie je, ako sa zistilo v mnohých výskumoch, týmto spôsobom podporovaná. Akonáhle účinok takých tabliet odznie, hrozí nebezpečenstvo, že únava a duševné omdletie bude o to väčšie.

Konzumáciu kina, rádia a televízie by si mal nervózny človek dávkovať čo najstriedmejšie, pri silnejších poruchách by sa im mal radšej úplne vyhnúť, pretože táto konzumácia podporuje pasivitu pozerania sa a počúvania. U nervózneho človeka je nebezpečenstvo, že sa mu stane duševnou drogou. Jedinými silami, na ktoré sa skutočné ošetrenie nervozity môže obracať, sú sily ja a a duše samotnej, sily vôľové a citové, ktoré je potrebné posilňovať. V podstate je ale toto ošetrenie viac než akékoľvek iné samoliečbou. Len v ťažkých prípadoch je nutné podporiť samoliečbu zodpovedajúcimi liekmi a ošetrením. Nervózny človek, ktorý je strhávaný vírom zmyslových dojmov a predstáv, musí znovu získať pevnú pôdu pod nohami. Musí sa naučiť opäť spracovávať to, čo mu prináša deň. Cieľ znie: aktivovať zmyslový život a predstavovanie zintenzívnením vlastných vôľových a citových síl.