Ďalšie témy

1. Schopnosť oddeľovať v myšlienkach pravdu od mienky
2. Správne hodnotenie
3. Tretia vlastnosť
4. Láska k vnútornej slobode

Štyri vlastnosti tvoriace predpoklad ezoterného vývoja

Predpokladom zdravého ezoterného vývoja sú
štyri vlastnosti - sú to však skôr
značne obsiahle vnútorné schopnosti,
než to,
čomu inak
hovoríme vlastnosť.