Ďalšie témy

Ako ošetríme svoju nervozitu?
Príčiny nervozity
Príznaky nervozity
Liečba nervozity
Cvičenia
Usporiadanie dňa

Ako prekonať nervozitu

Dnes existuje veľa ľudi, ktorí sa sťažujú na nervozitu. Nervozita sa manifestuje v množstve prejavov, najzreteľnejšie snáď, keď sa človek stane emocionálnym, neposedným, to znamená, niekým, kto neustále skáče od jednej myšlienky k druhej a nie je schopný udržať v hlave jedinú myšlienku a ani ju priviesť k záveru. Taký neustály zhon vo vnútornom živote je ten najčastejší typ nervozity. Ďalším je, keď ľudia nevedia, čo so sebou a nie sú schopní zo seba nič urobiť. Keď sú vyzvaní, aby sa rozhodli v danej situácii, nevedia čo povedať. Tento stav môže viesť k vážnejším príznakom, ktoré sa nakoniec môžu prejaviť v rôznych formách chorôb, simulujúc organické choroby v tých najzáludnejších podobách. Napr. žaludočné poruchy. Mohli by sme spomenúť veľa ďalších stavov.

Je škodlivé v našich časoch, keď veľa mužov, ktorí zastávajú vysoké a zodpovedné pozície vo verejnom živote, museli študovať tak ako sa to dnes robí. Existujú celé odvetvia učení, ktoré sú vyučované takým spôsobom, že počas celého školského roku si študent nenájde čas a energiu na premyslenie toho, čo počul od svojich profesorov. Preto keď čelí skúškam, je nútený sa bifľovať. Toto bifľovanie je hrozné, pretože neposkytuje žiadne skutočné spojenie záujmu duše s látkou predmetu, v ktorom je študent skúšaný. Niet potom divu, keď bežný názor študenta je snažiť sa čo najskôr zabudnúť to, čo sa naučil!

Aké sú následky týchto vzdelávacích metód? V niektorých ohľadoch ľudia nesporne získavajú to, čo je potrebné na podieľaní sa na verejnom živote. Ale ako výsledok ich školenia je, že nie sú vnútorne zjednotení so svojou prácou. Cítia sa od nej vzdialení. Nie je nič horšie ako sa cítiť vzdialený vo svojom srdci od veci, ktorú musíš robiť hlavou. Nie len že sa to prieči citlivým ľuďom, ale taktiež to pôsobí škodlivo na silu éterického tela. Takto postupne slabne.

V antroposofii často aj jednoduché cvičenie, keď je starostlivo opakované, dokáže robiť zázraky. Zábudlivosť škodí zdraviu a mnohým poruchám hraničiacich s vážnymi chorobami by mohlo byť zabránené, keby ľudia boli menej zábudlivi.

Existuje dobré cvičenie, ktoré postupne vylieči zábudlivosť, lieči nervozitu a posilní éterické telo. Dajme tomu, že nejaká dáma si dá dolu brošňu, keď si ju odopne večer a potom ju nemôže ráno nájsť. Táto dáma by si mala povedať: brošňu položím každý večer na iné miesto, ale ako tak budem robiť, budem držať v sebe myšlienku, že som ju dala na špecifické miesto. Potom si vytvorím v mysli jasný obraz okolia. Keď to urobím, pokojne odídem preč. Som si vedomá toho, že keď to spravím iba raz, pravdepodobne neuspejem, ale keď z toho urobím zvyk, zistím, že moja zábudlivost postupne mizne. Toto cvičenie je založené na skutočnosti, že ja jedinca sa vedome spája s jeho skutkami a taktiež si o tom vytvára obraz. Spájanie ja týmto spôsobom s obrazovou podobou, zostruje pamäť. Takéto cvičenie môže byť užitočné, keď sa chceme stať menej zábudlivý.

Fyzické a éterické telá sú dôverne spojené. U toho kto veľa píše si môžeme všimnúť, že koná nezvyklé pohyby pred tým ako začnú písať. Niektorí tie pohyby nevykonávajú až tak extrémne a iba trochu šklbnú rukou, keď píšu. Tomuto stavu sa dá ľahko porozumieť cez duchovnú vedu. V zdravej ľudskej bytosti je éterické telo ovládané astrálnym telom a je vždy schopné preniknúť do fyzického tela. Tým pádom fyzické telo je zvyčajne sluhom éterického tela. Keď ale fyzické telo nie je riadené telom astrálnym a vykonáva pohyby samo o sebe, naznačuje to nezdravý stav. Tieto šklbnutia predstavujú podriadenie éterického tela telu fyzickému a znamenajú, že slabé éterické telo už nie je plne schopné usmerňovať fyzické telo. Takýto vzťah medzi fyzickým a éterickým telom je okultným podkladom každého druhu kŕča. Fyzické telo sa tu stalo dominantným a hýbe sa samo o sebe, zatiaľ čo v zdravom človeku všetky jeho pohyby sú podriadené vôli astrálneho tela pracujúceho cez telo éterické.

Existuje cesta ako pomôcť osobe s takýmito príznakmi, za predpokladu, že jeho stav nepokročil až príliš ďaleko. V tomto prípade musíme rozoznať existenciu a účinnosť éterického tela a snažiť sa ho posilniť. Predstavte si niekoho v stave, že sa mu trasú prsty, keď sa snaží písať. Je vhodné, aby si osvojil osvojil odlišný rukopis. Aby prestal písať automaticky, a začal praktizovať pätnásť minút denne venovaniu pozornosti spôsobu, akým formuje písmena, ktoré píše. Aby pestoval zvyk kreslenia písmen. Ide o to, že keď človek vedome zmení svoje písmo, je nútený venovať pozornosť a spájať vnútorne jadro svojho bytia s tým, čo robí. Éterické telo je posilnené touto cestou a človek sa stane zdravší. Bolo by vhodné zaviesť tieto cvičenia systematicky aj do tried na posilnenie éterického tela v detstve. Ale, aj keď antroposofia vie poradit v pedagogike, bezpochyby potrvá dlho, kým mnohí vychovávatelia ju budú považovať aj za niečo iné, ako len niečo bláznivé. Takže vidíme, že niečo sa urobiť dá pre posilnenie éterického tela. Toto je dôležité, pretože v nasich časoch slabosť éterického tela vedie k mnohým nezdravým stavom. Čo tu bolo naznačené, reprezentuje určitý spôsob práce na éterickom tele. Keď sú tieto cvičenia praktizované, účinná sila je aplikovaná na éterické telo, ktorá by isto nemohla byť aplikovaná, keby existencia éterického tela bola popretá. Účinky tejto sily, keď sa stanú zjavné, demonštrujú existenciu éterického tela.

Éterické telo môže byť posilnené vykonávaním ďalšieho cvičenia, v tomto prípade, na zlepšenie pamäti. Premýšľaním nad udalosťami, nie iba v spôsobe akým sa odohrali, ale aj v opačnej postupnosti, to znamená, začatím na konci a postupovanim na začiatok, pomôže posilniť éterické telo. Napr. historické udalosti, ktoré sú zvyčajne naučané v chronologickej postupnosti, sa môžu sledovať dozadu. Alebo o hre alebo o pribehu by sa dalo premýšľať v opačnom smere z konca na začiatok. Také cvičenia, keď sú správne vykonávané, sú vysoko efektívne, čo sa týka posilnenia éterického tela. Tu je ďalšie malé cvičenie. Keď nebolo prevádzané od ranej mladosti, tak snáď nie je až tak užitočné v neskoršom veku. Napriek tomu je to stále dobré cvičenie na vykonávanie aj v neskoršom veku. Na určité veci, ktore vykonávame, nezáleží na tom, či sú dôležité, je dobré pozerať sa starostlivo, čo je vykonávané. V ďalšom cvičení by sa človek mal snažiť sledovať ako chodí, hýbe hlavou, smeje sa apod. V krátkosti, mal by sa snažiť všímať si jasný obraz svojich pohybov. Málo ľudí napríklad vie ako vyzerajú, keď chodia. Aj keď je dobré spraviť tento experiment, nemal by sa predlžovať, lebo by čoskoro viedol k samoľúbosti a márnivosti. Odhliadnuc od faktu, že toto cvičenie môže napraviť nežiadúce zvyky, taktiež má tendenciu posilniť eterické telo. Keď človek kultivuje uvedomenie si svojich pohybov a nedobrovoľných činov, kontrola astrálneho tela nad telom éterickým zosilnie. Takto sa stane schopným, keď bude treba potlačiť isté činy alebo pohyby zo svojej slobodnej vôle.

Byť schopný vykonávat veci odlišným spôsobom ako keď ich vykonávame zo zvyku. To neznamená, že sa musíme stať fanatikmi, keď príde na pouzitie pravej a ľavej ruky. Keď človek, predsa len, keď je príležitostne schopný spraviť veci so svojou ľavou rukou, čo normálne vykonáva rukou pravou, posilní kontrolu svojho astrálneho tela nad telom éterickým.

Kultivácia vôle je taktiež dôležitá. Nervozita často znemožní ľuďom vidieť to, čo by mali spraviť. Nepoznajú svoje túžby, ani nevedia po čom by mali túžiť. Toto by mohlo byť pokladané za slabosť vôle, čo je kvôli nedostatočnej kontrole ja nad astrálnym telom. Niektorí ľudia nevedia, čo chcú a ak vedia, nikdy sa im to nepodarí aj vykonať. Ďalší nevedia v sebe nájsť vôlu na to, na čo by mali. Keď sa pozrieme na svoj život, nájdeme nespočetné túžby, ktoré by bolo milé uspokojiť, ale rovnako ich môžeme nechať neuspokojené. Ich splnenie by nás potešilo, ale môžeme sa zaobísť aj bez toho. Každé obmedzenie - vedomé odmietnutie realizovať nejakú túžbu - bude znamenať väčšiu silu vôle, to znamená, silu ja nad astrálnym telom. Ak sa vystavíme tejto procedúre neskoršie v živote, napravenie toho, čo bolo zanedbané v ranom vzdelávaní, sa stane možným.

Všeobecne ľudia vidia iba jednu stranu, ale v živote nie je taký problém, na ktorý by sa malo pozerať iba z jednej strany. Za a proti nikdy nechýbajú. Spravili by sme dobre, keby sme si osvojili zvyk vždy uviesť za, ako aj proti. Ľudská márnivosť a egoizmus zvyčajne uprednostňujú to, čo chcú. Preto je vždy dobré si spraviť zoznam proti. Faktom zostáva, že človek by bol tak veľmi rád dobrým, že často je presvedčený, že ním bude, ak bude robiť veci, kde veľa dôvodov hovorí v prospech týchto vecí, a neberie na vedomie tie veci, kde je veľa dôvodov proti. Je to nepohodlná skutočnosť musieť si uvedomiť, že vždy existuje veľa možných námietok prakticky voči všetkému, čo robíme. Ľudia nie sú ani trochu takí dobrí, ako si myslia. To je univerzálna pravda, samozrejmosť, ktorá sa ale môže stať efektívnou, keď sa bude praktizovať vo všetkom, čo sa robí.

Určite ste stretli ľudi s takou slabou vôľou, že radšej nechajú druhých, aby sa postarali o ich záležitosti. Radšej by len posedávali pýtajúc sa samých seba, čo by mali robiť, ako nájsť dôvody v sebe na jednanie. Povedzme, že jeden z týchto slabých ľudí, čo sa týka vôle, je konfrontovaný s dvoma inými. Jeden z nich povie: Sprav toto. Druhý povie: Nerob to. Osoba, ktorá vynaloží väčší vplyv na jedinca so slabou vôľou, bude viťaz. Toto je veľmi dôležitý úkaz, pretože rozhodnutie osoby so slabou vôľou je spôsobené jedincom, ktorého sila vôle bola väčšia. V protiklade dajme tomu, že stojím sám a celkom nezávisle čelím vo svojom srdci potrebe sa rozhodnúť medzi "ano" či "nie". Potom, keď poviem "ano" idem ďalej a spravím, čo má byť spravené. Toto "ano" uvoľnilo vo mne veľkú silu. Týmto spôsobom je kontrola ja nad astrálnym telom veľmi posilnená. Skúste to vykonať a zistíte, že vaša vôľa bude posilnená. Tento problém má však svoju odvrátenú stranu. Ak však namiesto jednania pod vplyvom toho, čo vypovedá pre jedno alebo druhé, by ste z lenivosti nespravili nič, tak by ste si vôlu neposilnili, ale oslabili. Na prvy pohľad by ste nasledovali smer "nie", ale v skutočnosti by ste boli iba vlažní a pohodlní. Ak sa cítite malátny a ustatý, bolo by lepšie netrvať na rozhodnutí, pokým sa nebudete cítiť vnútorne silný a budete si istý, že dotiahnete do konca eventuálne za a proti, ktoré postavíte pred vašu dušu.

Antroposof by nemal potláčať oprávnenú kritiku ak je objektívna. Naopak, znamenalo by to slabosť, keby sa zasadzoval za zlé namiesto dobrého. Ale musíme byť schopní rozoznať niečo, čo kritizujeme objektívne od niečoho, čo nás dráždi zo spôsobu, akým to na nás pôsobí. Čím viac sa oslobodíme od toho, čomu čelíme zoči voči, tým lepšie. Je dobré praktizovať sebazaprenie v tom zmysle, že nebudeme považovať za zlé v iných ľuďoch to, čo za zlé pokladáme my, lebo je to škodlivé pre nás. Inak povedané, nemali by sme posudzovať, iba tam kde my sami nie sme zapojení. Toto je veľmi ťažké aplikovať v živote. Napríklad, keď vám niekto klamal, nie je ľahké potlačiť nesympatiu, ale ak ste ho prichytili pri klamstve, nemali by ste okamžite učiniť zaver. Existuje iný spôsob. Môžeme pozorovať zo dňa na deň ako sa správa a hovorí a nechať toto, radšej ako to, ako sa zachoval k nám, vytvoriť základ pre náš úsudok. Tým budete brať ohľad na to, čo je v človeku samotnom a neposudzujete ho na základe toho ako sa správal k vám. Váš osobný vzťah s nemu by ste si nemali všímať, ak si chcete o ňom učiniť objektívny názor. Mali by sme sa zdržať od veľkej časti vynášania úsudkov, ak chceme posilniť ja. Stačila by aj jedna desatina našich úsudkov a aj to by bolo viac než dosť. Za účelom dosiahnutia zmysluplného života, vidíme, ako rozdielne musíme uchopiť život. Keď je človek chorý, nie je vždy správne zájsť do lekárne. Čo je dôležité je usporiadanie života takým spôsobom, že sa ľudia stanú menej náchylnými na choroby. Choroby nás budú menej ničiť, ak posilníme vplyv ja nad astrálnym telom, astrálneho telo nad telom éterickým a éterického tela nad telom fyzickým.