Ďalšie témy

Posilnenie vnútorného pokoja

Nesiem v sebe pokoj,
nesiem v sebe samom sily,
ktoré ma posilujú.
Chcem sa naplniť
teplom týchto síl,
chcem sa preniknúť
mocou svojej vôle.
A chcem cítiť,
ako pokoj sa rozlieva
celým mojím bytím,
keď sa posilujem,
aby som našiel v sebe pokoj
ako silu mocou svojho úsilia.

Nájsť si 20 min. času.
Uvedieme sa do kľudne uvoľnenej polohy a sústredíme sa na obrys svojej postavy od hlavy až k nohám. Predstavíme si panvu ako misku, ktorá v sebe nesie nielen vnútorné orgány, ale i sily pokoja. Chvíľu zotrváme pri tejto predstave. Potom si povieme:

Nesiem v sebe pokoj,
nesiem v sebe samom
sily, ktoré ma posilujú.

Potom sa sústredíme na myšlienku:

Chcem sa naplniť
teplom týchto síl,

Potom teplo pociťované v oblasti slnečnej pletene posielame najskôr do ramien a rúk, potom do dolných končatín a nakoniec do hlavy, až sa od hlavy k nohám vyplníme teplom, že sa cítime akoby zahalení do teplého plášťa. Teraz do svojho srdca vmyslíme pokoj, a keď vnútorne povieme:

Chcem sa preniknúť
mocou svojej vôle.

necháme túto moc vôle ako duchovné svetlo opäť vyžiariť až do rúk, nôh a nakoniec do hlavy. Prenikneme sa duchovnými silami tepla a vôle. Teraz cítime, ako tento teplom a svetlaplnou vôľou vyplnený pokoj prúdi celým bytím. Všetkým, čím som: mojím myslením, cítením, načúvaním, rečou, pohybom, chôdzou atď. Celým mojím bytím sa prelieva tento pokoj. Poslednými riadkami sa zamyslíme nad tým, ako sa sami môžeme posíliť, keď tento pokoj trpezlivosťťou a vytrvalosťou, mocou vlastného úsilia nájdeme v sebe, a ako je potom tým prestúpený celý život - nastáva premena našej bytosti.