Ďalšie témy

Cvičenie A-U-M

Slovo Aum, dodnes známe vo východných náboženstvách a do slovenčiny potom obvykle prepisované ako óm, označuje Rudolf Steiner za sväté či posvätné a zmieňuje sa o jeho používaní dávnymi adeptami v Atlantíde, uvádza tiež, že práve z neho vzniklo biblické slovo amen. (A) v slove Aum značí minulosť a znie jasne, (U) je tlmené, predstavuje prítomnosť a má v sebe niečo z minulej jasnosti i z prítomnej slobody k jednaniu a (M) vyjadruje neurčitosť budúcnosti, ku ktorej sa ešte môže pripojiť akákoľvek samohláska, to či ono jednanie. Pozrime sa ešte na kvalitu hlások (u a(m).

(U) je úzkosť, úžina, je to kvalita, ktorá duševne chladí, pôsobí strnulosť. (M) je to, čo má pre všetko porozumenie, čo prechádza dychom tak, že ku všetkému priľne a všetko chápe, je to porozumenie, chápajúce vnútorné spojenie s nejakou vecou. V jednej súvislosti Rudolf Steiner charakterizuje obsah slova Aum veľmi stručne: Zostup z ducha (A), život v hmote (U) a návrat k duchu (M): AUM.

Uveďme si podrobnejší návod, ako cvičenie A-U-M vykonávať:

V A k nám ako božský dar zhora prúdi naše človečenstvo, ktoré vďačne prijímame.
V U ho ponárame hlboko do našej vinou zaťaženej, studenej temnoty, až na samé dno.
M: strnulosť sa uvoľňuje s pocitom poddávania sa a pozvoľna nás prestupuje teplý prúd prazákladného dobra, postupuje zdola nahor naším stredom, ako ladičku nás rozoznieva bzučivé M a my súzvučne znieme so znením duchovných svetov a zo svojho stredu pritom spájame svoje dole a svoje hore.

Hlásky môžeme vyslovovať nahlas a sprevádzať ich eurytmickými gestami, prípadne môžeme oboje vykonávať len v duchu.