Ďalšie témy

Meditácia - Boh vo mne - ja v Bohu

Večer sa vžijete do vedomia: Vo mne je Boh alebo Duch Boží, alebo ako to už vyjadríte - ale nebudete to len teoreticky vyslovovať (u mnohých ľudí spočívajú meditácie v tom, že si niečo teoreticky hovoria, a ráno sa potom vžijete do vedomia: Ja som v Bohu - tak, aby to prezařovalo do celého dňa.
K tomu Rudolf Steiner nakreslil ako pomôcku túto kresbu:

Meditácia - Boh vo mne - ja v Bohu večer: Vo mne je Boh                              ráno: Ja som v Bohu

Nejde však o to, aby sme si predstavovali takéto kolečká a uprostred nich bodky, ale o vnútorný prežitok božstva v sebe a seba v božstve.

Večer teda: Cez deň bolo moje ja v mojom tele, moje ja z božsky-duchovného sveta, je od Boha: cez deň bol Boh vo mne, to si so sebou beriem do noci.
A ráno: V noci bolo moje ja v duchovnom svete, bolo v Bohu. Bol som spojený s Bohom, splýval som s ním v jedno a tento zážitok si so sebou beriem do dňa.