Človek

Štyria predstavitelia zverokruhu, Lev, Vodnár, Býk a Orol
Baran - kremík
Býk - dusík
Blíženci - síra
Rak - fosfor
Lev - vodík
Panna - alkálie - draslík, sodík
Váhy - vápnik
Škorpión - uhlík
Strelec - horčík
Kozorožec - hliník
Vodnár - kyslík
Ryby - halogény - fluór, chlór

Ryby - halogény - fluór, chlór

"Udalosť sa stala osudom", tak charakterizuje Rudolf Steiner súhvezdie Rýb. Spolupôsobenie horčíka a fluóru je obzvlášť dôležité až do tvorby zubov. Na zuboch tak môžeme vidieť, ako prebieha spolupôsobenie týchto dvoch procesov v celom človeku. Ak je proces fluóru nedostatočný, ľahko sa stáva, že tvorba nedospieva do konca, k zaoblenému ukončeniu, to sa môže prejavovať v myšlienkovom živote človeka, rovnako ako v peristaltickom pohybe čreva. Nie je teda prekvapujúce, že eurytmická hláska "n". sa terapeuticky používa proti hnačke, naproti tomu eurytmické gesto "g", ktoré patrí k Strelcovi, spúšťa proces pôsobiaci opačne.

Fluór nachádzame aj v nerastnej podobe ako veľmi silno rozpúšťajúce látky, zároveň je však v roztoku utvárajúci a zaobľujúci. Môžeme to vidieť u odlomenej sklenenej tyčinke, ktorú môžeme zaobliť - podobne ako v plameni - v roztoku kyseliny fluorovodíkovej. Fluór a jemu príbuzné prvky, ku ktorým patrí aj chlór, nazývame halogény, to znamená prvky solitvorné. Najcharakteristickejším spôsobom uskutočňujú proces, ktorý označujeme za proces tvorby soli, spájajú sa s lúhmi, ktoré sú priradené k Panne, stojacu v opozícii k Rybám, teda s typickými predstaviteľmi slanosti.

Kamennú soľ (chlorid sodný) a väčšina týchto ďalších solí kryštalizuje v kubickej forme, ktorú môžeme označiť za symbol Zeme. V svetovom smere, ktorý je daný Rybami a Pannou, tak pôsobí proces ustavičnej éterickej tvorby soli, prestupujúcej Zem i človeka. Je to práve sila súhvezdia Rýb, ktorá utvára až do tejto výraznej zemskej formy. V Baranovi sa stretávame s mäkkou zaobľujúcou silou vytvárajúcou povrchy, tu však je utvárajúca sila vedená až do tých najhlbších hlbín. Táto sila dospela ku koncu, v tomto konci však sa nachádza nový počiatok, je to "udalosť, ktorá sa stala osudom".