Človek

Rozdiel zatmenia Slnka a Mesiaca z pohľadu duchovnej vedy

"Pri zatmení Mesiaca dnešní ľudia povedia: "Teraz sa Zem dostane medzi Slnko a Mesiac, preto vidíme, ako Zem vrhá tieň na Mesiac." To je vysvetlenie pre oblasť hmoty. Aj v tomto prípade ale starý zasvätenec vedel, že za týmto fyzikálnym javom je duchovná skutočnosť. Vedel, že pri zatmení Mesiaca prúdia na Zem myšlienky skrz temnotu, a že takéto myšlienky majú bližšie k podvedomému životu ľudských bytostí ako k vedomému. Starí zasvätenci často používali určitých prirovnaní (podobenstiev), keď hovorili ku svojim žiakom. Dnes je samozrejme nutné tieto prirovnania preložiť do dnešnej reči.

Podstata je takáto: "Vizionári a romantici sa radi túlajú za splnu. Existujú však istí ľudia, ktorí nemajú žiadny záujem na tom, aby prijímali dobré myšlienky, ktoré k nim z kozmu prichádzajú. Túžia naopak prijímať zlé, diabolské myšlienky. Takí ľudia si vyberú dobu zatmenia Mesiaca pre svoje nočné potulky."

Tu sa opäť dotýkame duchovnej podstaty za fyzickou udalosťou. Dnes nemáme prijímať staré náuky v ich vtedajšej forme. To by nás viedlo k poverčivosti. Je však veľmi potrebné dospieť do bodu, kedy sa staneme vnímaví pre duchovno prestupujúce všetkými kozmickými procesmi. Zatmenie Slnka a Mesiaca, pravidelne sa opakujúce, môžu byť vnímané ako "poistné ventily". Poistka je tu, aby odvrátila nebezpečenstvo, aby poskytla niečomu priechod alebo upustila paru v pravý okamih. Jeden z takýchto poistných ventilov, ktorý sa v kozme objavuje, sme nazvali zatmením Slnka. Ten slúži na to, aby zlo, rozširujúce sa na Zemi, vyniesol luciferským spôsobom von do kozmu tak, že jeho deštruktívna sila bude pôsobiť v širšej sfére, a tým menej intenzívne.

Druhý poistný ventil, zatmenie Mesiaca, existuje na účely znášania kozmického zla, ktoré je prítomné iba v kozme, dole na Zem, aby sa mohlo priblížiť k ľuďom, ktorí ním chcú byť posadnutí. V týchto záležitostiach ľudia nebývajú pri plnom vedomí, sú to však fakty, rovnako reálne ako priťahovanie železných úlomkov magnetom. Také sú sily, ktoré pracujú v kozme - sily nemenej mocné než sily, ktoré skúmame a analyzujeme v našich chemických laboratóriách.