Človek

Liečivé sily kovov

Začlenenie človeka do kozmu

Na jednej strane je človek viazaný svojím fyzickým telom na pozemské sily, na druhej strane je svojím éterickým telom viazaný na celý kozmický okruh.

Saturn              horná časť astrálneho tela
Jupiter              myslenie
Mars                 reč

Slnko                Ja

Merkúr              prostredník medzi astrálnou oblasťou
                         a rytmickou činnosťou človeka
Venuša             činnosť ľudského éterického tela
Mesiac              podnecovateľ reprodukcie

Do astrálneho tela sa začleňujú sily Saturnu, Jupitera, Marsu, Merkúra, Venuše a Mesiaca. Okľukou cez Ja v človeku pôsobí Slnko. Z tohto začlenenia človeka do kozmu plynie, že je niečo iné, keď človek stojí na jednom mieste na Zemi, a z oblohy žiari povedzme Jupiter, a keď človek stojí na Zemi, ale Jupiter je prekrytý Zemou. V prvom prípade sú vplyvy na človeka priame, v druhom sú vplyvy dané tým, že sa medzi ne stavia Jupiter.

Jupiter súvisí s myslením. Ak človek hneď po narodení je vystavený priamemu pôsobeniu Jupitera, tak sa z jeho mozgu vyvinie dobrý orgán myslenia a on dostáva k mysleniu nadanie. Ak človek prežíva tieto roky tak, že Jupiter je na druhej strane Zeme, jeho vplyvy sú Zemou obmedzované - mozog človeka nebude tak dokonalým orgánom myslenia. Predpokladajme, že z predchádzajúcej inkarnácie má človek v sebe také sily, ktoré predurčujú jeho myslenie k tomu, aby bol v tomto pozemskom živote veľmi vzdelaným človekom. Pretože Jupiter má svoju konkrétnu dobu obehu, človek si už pri zostupe nas Zem volí dobu, kedy sa má na Zemi narodiť, aby Jupiter svoje lúče vyžaroval priamo.

To,čo prichádza z kozmického priestoru s človekom súvisí tak, že:
- fyzičnu odpovedá najsilnejšie slnečné pôsobenie, ktoré má na človeka najsilnejší vplyv
- éterickému telu odpovedajú účinky Mesiaca
- astrálnemu telu účinky Merkúra
- duši pocitovej účinky Venuše
- duši rozumovej účinky Marsu
- duši vedomej účinky Jupitera
- duchovnému Ja účinky Saturnu

Tým, že sa nám ľudské orgány ukážu v duchu, nestojí pred nami len pozemský človek, ale človek tak obsiahly ako kozmos. Človek vo svojich vnútorných orgánoch nesie obrazy duchovno-božských bytostí. Ako gigantická kozmická bytosť sa pred nami objasňuje celý kozmos, ktorý bol predtým v saturnskej sfére celým človekom - zároveň sa nám objavuje ako vnútorné usporiadanie hierarchií. Ľudské údy a orgány predstavujú metamorfózy dvanástich znamení zverokruhu. Na nich je obrazne vyjadrené, ktorá časť fyzického tela je tvarovaná určitými silami príslušného znamenia.

Baran - jeho sily formujú ľudskú postavu
Býk - s ktorým súvisí tvar hrdla a šije
Blíženci - ktorých sily ovplyvňujú dvojnosť a symetriu ľudskej postavy
Rak - stojaci na vrchole je znamením obratu, znázornený ústretovými špirálami, ktorým v ľudskej postave zodpovedajú rebrá hrudníka
Lev - ktorému zodpovedá orgán srdca
Panna - ktorej sily stvárňujú brucho
Váhy - ktoré sú pravzorom bokov
Škorpión - s ktorým súvisia rozmnožovacie orgány
Kozorožec - ktorý súvisí s kolenami
Vodnár - tvarujúci podobu lýtok a predlaktí
Ryby - znamenie Kristovo - na ľudskej postave obraz chodidiel a dlaní