Človek

Štyria predstavitelia zverokruhu, Lev, Vodnár, Býk a Orol
Baran - kremík
Býk - dusík
Blíženci - síra
Rak - fosfor
Lev - vodík
Panna - alkálie - draslík, sodík
Váhy - vápnik
Škorpión - uhlík
Strelec - horčík
Kozorožec - hliník
Vodnár - kyslík
Ryby - halogény - fluór, chlór

Štyria predstavitelia zverokruhu, Lev, Vodnár, Býk a Orol

Zvláštne postavenie zaujímajú štyri súhvezdia - Lev, Býk, Vodnár, Orol (Škorpión). Tieto postavy sú známe zo Zjavenia Jánovho.

"Prvá bytosť bola podobná levovi, druhá bytosť bola podobná býkovi, tretia bytosť mala akoby ľudskú tvár a štvrtá bytosť bola podobná letiacemu orlovi." Zj 4, 7

Štyria predstavitelia zverokruhu, Lev, Vodnár, Býk a Orol, nás priviedli k štyrom najpodstatnejším prvkom: vodíku, kyslíku, dusíku a uhlíku, ktoré budujú všetok organický svet, spolupôsobenie týchto štyroch prvkov tvorí bielkovinovú hmotu, ktorá je základom všetkého života. Ako úžasne sa prejavuje rôznorodá schopnosť bielkoviny, ak ju vidíme vybudovanú z týchto štyroch prvkov, z ktorých každý sám o sebe má úplne určitú a doširoka rozloženu možnosť pôsobenia a ktoré spoločne môžu tvoriť matricu pre rozvíjanie živej, oduševnenej a preduchovnenenej hmoty! Spoznali sme kyslík, vnášajúci život do fyzického utvárania, dusík ako nositeľa toho, čo tento život môže prestúpiť dušou, vodík ako tú najväčšiu silu vztlaku z hmoty von k duchu a uhlík ako tú silu, ktorá to, čo je duchovné, oduševnené a oživené, môže konsolidovať až do fyzickej podoby. Vo svojich rôznych diferencovaných zlúčeninách majú možnost nechať na seba pôsobiť všetky vplyvy z kozmu a vždy znovu nechávať vyvstať nový obraz kozmu. V semene sa táto schopnosť ukazuje najsilnejšie, keď tu bielkovina opäť vytvára praobraz, ktorý je do nej vtlačený.

Tu si môžeme uvedomiť rozdiel medzi ľudskou a rastlinnou bielkovinou. K výstavbe rastlinnej bielkoviny sa zbiehajú dohromady tvorivé sily týchto štyroch prvkov, prichádzajúce zo štyroch svetových smerov, ktoré sme spoznali prostredníctvom uvedených štyroch súhvezdí. Sú to číre kozmické sily, ktoré stále znovu nechávajú povstať rovnaký obraz rastliny. Rastlina je bezprostredne začlenená do makrokosmického diania, človek je naproti tomu mikrokozmom samým pre seba, obrazom makrokozmu. Sily planét a zverokruhu nesie v sebe v podobe orgánových síl a tie ako mikrokozmické obrazy makrokozmu v ňom tvoria jeho ľudskú bielkovinu. V prednáškách pre lekárov Rudolf Steiner poukazuje na to, že srdcová sústava zodpovedá tvorivým silám vodíka, sústava obličiek silám kyslíka, zatiaľ čo sústava pečene je príbuzná s tvorivými silami dusíka a sústava pľúc so silami uhlíka. V človeku teda nachádzame štyri orgánové sústavy, ktoré v súlade s pôsobením Vodnára, Býka, Leva a Orla - budujú ľudskú bielkovinu. Tieto orgánové sústavy, z ktorých silových oblastí sa buduje ľudská bielkovina, vznikli kedysi tiež z makrokozmických síl, teraz však sú rovnako ako mikrokozmos podriadené individualite ľudskej bytosti. V každom človeku tak vzniká špecifická bielkovina, ktorá však je tým tiež vystavená deformujúcim a choroby spôsobujúcim silám. Tak tomu nie je u rastliny, u ktorej môžu tvorivé sily univerza zakaždým znovu pôsobiť v čistej a nezmenenej podobe. Aj zviera je istým spôsobom mikrokozmom, vo svojej tvorbe bielkoviny však nie je vystavené pôsobeniu individuality, ale pôsobeniu svojho rodu. Človek musí niesť zodpovednosť za výstavbu svojho fyzického tela sám a v budúcnosti to bude môcť robiť náležitým spôsobom len vtedy, ak bude vedieť, že vzišiel z kozmu. V nadchádzajúcich časoch musí tieto kozmické sily viac a viac poznávať.