Človek

Halleyova kométa
Zlúčeniny kyseliny kyanovodíkovej v kométach

Kométy

Kométy sa objavujú vo veľkých časových odstupoch. Majú určitú úlohu a všetko, čo so sebou prinášajú, je s touto úlohou v určitej súvislosti. Tak má každé teleso kométy určitú úlohu. Ľudský duchovný život prebieha s určitou kozmickou pravidelnosťou. Tak ako sa človek podrobuje s pozemskou pravidelnosťou deň za dňom určitým zamestnaniam, odoberá sa k obedu a večeri, tak prebieha aj ľudský duchovný život s istou kozmickou pravidelnosťou. Do toho prichádzajú iné udalosti, ktoré ani v obyčajnom živote nie sú rovnaké ako obyčajné udalosti: nimi sa prejavuje určitý pokrok. Tak napríklad, keď sa narodí do nejakej rodiny dieťa. Tak prebiehajú tiež v celom ľudskom vývoji kozmické pravidelnosti pod vplyvom Mesiaca, lunárneho telesa. Naproti tomu prebiehajú také veci, ktoré vždy prinášajú skok dopredu, ktoré sú prirodzene rozdelené na väčšie obdobie, pod vplyvom telesa kométy.

A rôzne kométy majú pri tom rôzne úlohy. A rozpadnú sa, keď splnili svoju úlohu. Tak teda je to, čo je dennodenné, pravidelné, pod lunárnym vplyvom, to však, čo začleňuje stále niečo nové, to vzniká vplyvom komét. Tieto veci nám tiež ukazujú, že to, čo zdanlivo putuje ako bludné hviezdy na oblohe, má svoje správne postavenie a význam v celkovej stavbe sveta.

Sú ľudia, ktorí si predstavujú, že v našej slnečnej sústave sa kométa objaví, opíše obrovskú elipsu a za dlhý čas sa opäť vráti. Tak tomu u mnohých komét nie je. Je tomu tak, že sa kométy objavia, pohybujú sa von, rozptýlia sa, z druhej strany sa opäť vytvoria a vracajú sa. Kométy opúšťajú priestor a na úplne inom mieste sa znovu objavujú.