Ďalšie témy

Eurytmické (b)
Eurytmické (d)
Eurytmické (g)
Eurytmické (k)
Eurytmické (m)
Eurytmické (n)

Eurytmické (n)

Existuje iný druh porozumenia ako pri eurytmickom (m), porozumenie, ktoré je Eurytmické (n) odmietavé, pri ktorom sa človek chová ľahko ironicky, človek to iné síce chápe, ale dáva zároveň najavo: To je toho! To sa predsa rozumie samo sebou! To je (n)! Toto pohŕdanie svetom v postoji človeka voči niečomu, o čom má dojem, že tomu samozrejme rozumie, to je potrebné naznačiť. Keď si osvojíme toto gesto, pocítime ihneď: Za tým toho veľa nie je, to je niečo, čo ja viem už dávno! Ale to tiež musíme cítiť! Aby sme dospeli k správnemu gestu pre (n), predstavme si, že máme pred sebou hlupáka, ten že nám hovorí niečo s veľkým dôrazom, a my že mu chceme dať najavo, že je pre nás príliš hlúpy, že tú vec rýchlo pochopíme a chceli by sme hneď prejsť k niečomu inému. To je ten zážitok.