Človek

Vo vývoji oneskorené bytosti Mesiaca, Merkúru, Venuše, Marsu, Jupitera, Saturnu

Práve tak, ako majú neoprávnené (vo vývoji oneskorené) bytosti Mesiaca, Venuše a Merkúru svoje sídla v pevných a tekutých zložkách Zeme, tak neoprávnené bytosti Marsu, Jupitera a Saturnu majú svoje životné podmienky, obrazne povedané svoje sídla, v teple a vo vzduchu, ktorý obklopuje Zem. Tieto bytosti majú tiež veľký vplyv na človeka počas jeho spánku. Ale ich vplyv ide úplne opačným smerom. Tieto bytosti by chceli z človeka urobiť mravný automat, a to tak, aby človek v bdelom stave vôbec nenačúval svojim inštinktom, reči svojej krvi, ale aby to všetko odmietol a počúval len vnuknutie týchto neoprávnených bytostí Marsu, Jupitera a Saturnu, a stal sa tak mravným automatom bez nádeje na slobodu. To chcú tieto bytosti. A ich vplyv je mimoriadne silný.

Každú noc by človeka chceli akosi prinútiť k tomu, aby do seba prijal vplyv hviezdneho sveta a už sa nevrátil k prijímaniu vplyvu pozemského sveta. Chcú, a chceli to ostatne už od začiatku vzniku ľudského rodu na Zemi, aby človek Zemou pohŕdal, aby na Zemi, na ktorej jedine človek môže precitnúť k slobode, k slobode nikdy neprecitol, ale aby zostal mravným automatom, akým bol za mesačného bytia na Zemi. Tieto dva bojové tábory, luciferský v tepelných a vzdušných pomeroch Zeme, a ahrimanský v zemských a tekutých pomeroch, zasahujú svojimi vplyvmi do nášho kultúrneho života. Luciferský bojový zástup dnes infikuje predovšetkým zastaranú teológiu. Prejavom tejto luciferskej moci v kultúrnom živote sú tvrdenia, ktoré chcú z Krista urobiť mýtus. Kristus však zostúpil na Zem skrze mystérium Golgoty ako reálna bytosť. To sa však nehodí bytostiam, ktoré chcú urobiť z človeka mravný automat, nie slobodnú bytosť. Preto chcú vyškrtnúť reálnu bytosť Krista ako mýtus.

Iná závažná vlna prichádza od ahrimanského zástupu, z toho, ktorý sa zdržiava v pevných, zemských a vodných pomeroch Zeme. Ten vtĺka ľuďom opačný názor, že Kristus je uznávaný len ako "prostý muž z Nazareta" ako fyzická osobnosť Ježiša. To je opäť teologická špecialita. Premena Krista v mýtus je čisto luciferská. Premena Toho, ktorý prešiel mystériom Golgoty, v prostého človeka, je čisto ahrimanská. A práve v tejto teologickej špecialite sa ukazuje zásah ahrimanskej vlny do ľudskej kultúry.