Človek

Štyria predstavitelia zverokruhu, Lev, Vodnár, Býk a Orol
Baran - kremík
Býk - dusík
Blíženci - síra
Rak - fosfor
Lev - vodík
Panna - alkálie - draslík, sodík
Váhy - vápnik
Škorpión - uhlík
Strelec - horčík
Kozorožec - hliník
Vodnár - kyslík
Ryby - halogény - fluór, chlór

Baran - kremík

V Baranovi sa stretávame so zaobľujúcou silou. V ľudskom organizme sa táto utvárajúca zaobľujúca sila nachádza všade na povrchu našich orgánov. S kozmickými utvárajúcimi silami, ktoré sa podieľali na zaoblení našej hlavy, sa stretávame vo všetkých orgánoch, ktoré sú nimi zaoblené a zhora ohraničené. Toto vyhladené zaoblenie ukazujú na svojom povrchu pľúca, pečeň, srdce i obličky, ako by ich zarovnala, uhladila a sformovala jedna jednotná sila. Je to vlnovitý pohyb, eurytmická hláska "v", ktorý sa v jednotnom zaoblení vtláča povrchu všetkých orgánov. Opísané procesy sú však tiež súčasťou podstaty kremeňa. Tvorba povrchu orgánov prináleží v organizme v najvyššej miere kyseline kremičitej (SiO2).

Kyselina kremičitá má dvojitú úlohu. Vnútri stavia hranicu jednoduchým procesom rastu, výživy atď., navonok oddeľuje obyčajné prírodné deje od vnútra organizmu. Tak si tiež musíme predstavovať proces kremíka: pôsobiaci od hlavy dole, do dolnej časti, uzatvárajúcim gestom akoby brániacim rastovým procesom derúcim sa zdola nahor. Kyselina kremičitá tým vytvára povrch celého človeka, povrch jednotlivých orgánov a zároveň im dáva schopnosť jemného zmyslového vnímania. Súvisí to s ja, ktoré cestami kremíka pôsobí od hlavy proti nahor vyžarujúcim rastovým procesom a stavia proti nim z minulosti pôsobiace kozmické utvárajúce sily.

Podobne ako pre nás Baran znamená prelom časov, rozvíja tiež kremík svoju najsilnejšiu pôsobnosť tam, kde človek narodením začína svoj pozemský život. Fyzicky je to zrejmé z toho, že pupočná šnúra je kremičitým útvarom a novorodenec je pokrytý tzv. lanugom, jemnými chĺpkami, prostredníctvom ktorého môže to predzrodné cestami kremíka utvárajúc žiariť do celého organizmu. Túto monumentálnu formujúcu silu a vznešenú uzavretosť hotovej udalosti nachádzame ako odtlačok pečate v nerastnom svete, ak pozorujeme krištáľ. Nenájdeme žiadne metamorfózy jeho podoby, vždy je to jednotne šesťstranné zavalitý stĺpec s nasadenou pyramídou. Len tam, kde sa krištáľ blíži vodnému živlu, nachádzame vlnovitý pohyb hlásky "v", naznačený vo formách achátov, chalcedónov a opálov.