Človek

Vzostupný a zostupný mesačný uzol


Zostupný mesačný uzol poukazuje na starú karmu minulej inkarnácie, teda na to, čo predstavuje ešte nespracované a v hĺbke podvedomia skryté obsahy, ktoré náš súčasný život ovplyvňujú v pozitívnom i v negatívnom zmysle.

Vzostupný mesačný uzol zase poukazuje na potenciál našej budúcnosti, na smer a cieľ, v ktorom by sme mali nachádzať naplnenie svojich úloh a zmysel svojho terajšieho života.