Človek

Kopernikovský obraz sveta

Kopernikovský svetový názor, ktorý potom ďalej vypracoval Kepler, Newton spracoval v teóriu, bol až do roku 1827 katolíckou cirkvou zakázaný. Žiadny pravoverný katolík v neho až do tej doby nesmel veriť. Tento kopernikovský svetový názor veľmi rýchlo sa stal všeobecným názorom, takže by samozrejme dnes platil za blázna každý, kto by na svet nepozeral v zmysle kopernikovskeho obrazu sveta. Kopernikovský obraz sveta je vytvorený podľa matematických zásad, princípov.

Od tohto obrazu sveta môžeme pozerať späť do dávnych čias ľudstva, k dávnej astronómii. Bola to iná astronómia, astronómia, ktorá nebola vybudovaná len na matematických princípoch, ako je dnešná astronómia, ale vznikla z dávnych jasnovidných náhľadov. Ľudia si dnes robia mylné predstavy o spôsobe, ako dávne ľudstvo prišlo ku svojim astronomicko-astrologickým predstavám. Prišlo k nim istým inštinktívnym jasnovidným nazeraním na vesmír.

Najstaršie národy poatlantskej doby vnímali duchovné útvary a duchovné bytosti práve tak, ako v svetových telesách dnes človek vidí iba fyzické útvary.