Človek

Aura

Vidiacemu človeku s otvoreným duchovným okom sa javí fyzické telo obklopené nehmotným vajcovým oblakom. Aura je priemerne približne dva krát tak veľká a štyri krát tak široká ako fyzické telo a je nutné ju považovať práve tak za časť ľudskej bytosti ako fyzické telo. Jasnovidec v nej vníma prúdenie farieb, ktorými sa vyjadrujú isté základné vlastnosti človeka a tiež okamžité hnutia mysli (afekty), pocity, nálady a iné vnútorné zážitky. Veľkosť aury sa u rôznych ľudí líši. Umelci predchádzajúcich dôb, ktorí ešte mohli auru vnímať, alebo aspoň niečo o nej vedeli, ju maľovali na svojich obrazoch. V stredovekom umení rozšírená svätožiara je zobrazením aury hlavy.

Rudolf Steiner zdôrazňuje, že výraz "farba" pre popis aury je treba chápať ako hovorové prirovnanie. Vidiaci nemá pri pozorovaní aury rovnaký zážitok ako pri pozorovaní fyzickej farby. Pre správnu predstavu si ujasnime, že duša neprežíva pri stretnutí s fyzickou farbou iba príslušný zmyslový dojem, ale súčasne i duševný zážitok, ktorý je iný keď vníma duša žltú plochu, a iný, keď vníma modrú plochu. Tento zážitok by sme mohli nazvať životom v žltej alebo v modrej. A ten kto vidí auru, má prežitok v žltej pri stretnutí s aktívnymi duševnými zážitkami iných bytostí, a prežitok modrej pri stretnutí s duševnými náladami vyznačujúcimi sa odovzdanosťou. Podstata veci nie je v tom, že by vidiaci videl podobnú modrú farbu, ako ju vidí vo fyzickom svete, ale že má zážitok, ktorý ho oprávňuje, aby túto predstavu označil za modrú. Musí pri popisovaní svojich dojmov použiť označenie, ktoré mu dáva k dispozícii reč. Reč je vytvorená predovšetkým na základe zmyslovo vnímateľného sveta. Prežívanie aury je nadzmyslový dej. Človek sa tu ale stretáva s realitou, ktorá je tak skutočná, ako pozemskými zmyslami vnímané predmety. Je ťažké auru popisovať. Treba tieto opisy chápať len ako podnet.

Aurou sa rinú najrôznejšie farebné odtiene. A ich prúdenie je verným obrazom ľudského vnútorného života. Jednotlivé farebné odtiene sú rovnako meniace sa ako sám tento život. Ale isté trvalé vlastnosti sa prejavujú tiež istým základným zafarbením. Aura sa veľmi rôzni podľa rôznych temperamentov a rôzneho citového založenia ľudí i podľa stupňa duchovnej vyspelosti. Úplne inú auru má ten, kto sa celocelou dušou oddáva svojím živočíšnym pudom, než niekto, kto žije silno v myšlienkach. Podstatne sa líši aura povahy nábožensky ladenej od aury, akú má človek, ktorý sa zaoberá iba všednými zážitkami dňa. K tomu pristupuje, že v aure nachádzajú výraz i všetky striedavé nálady, sklony, radosti a bolesti.

Keď sa chcem učiť chápať, aký význam majú rôzne farebné odtiene, je treba navzájom porovnávať aury rôznych duševných zážitkov. U afektov môžeme rozlíšiť dva druhy duševných zážitkov: zážitkami, pri ktorých je duša k týmto zážitkom podnecovaná živočíšnou prirodzenosťou, a zážitkami, ktoré nadobúdajú rafinovanejšej podoby pretože sú silno ovplyvnené premýšľaním. U prvého druhu zážitkov pretekajú aurou na určitých jej miestach prevažne hnedé a jemne oranžové prúdy všetkých odtieňov. U pováh s rafinovanejšími afektami sa na tých istých miestach vynárajú odtiene jasnejšie oranžové a zelené. S rastúcou inteligenciou sa zelené odtiene objavujú častejšie. Ľudia veľmi inteligentní, ktorí ale žijú celou dušou v uspokojovaní živočíšnych pudov, vykazujú vo svojej aure mnoho zelenej. Ale táto zeleň má vždy silnejší alebo slabší nádych do hneda alebo do hnedočervena. U ľudí neinteligentných bude veľká časť aury prestúpená prúdmi hnedočervenými alebo dokonca temnými krvavo červenými.

Podstatne inak než u takýchto stavov, vyznačujúcich sa afektami, sa aura javí pri kľudnom, rozvážnom, premýšľavom naladení. Odtiene do hneda a do červena ustupujú a objavujú sa rôzne zelené odtiene. Pri usilovnom premýšľaní vykazuje aura príjemné základné zelené sfarbenie.

Modré odtiene sa objavujú u duševných nálad vyznačujúcich sa odovzdanosťou. Čím viac človek stavia svoje ja do služieb určitej veci, tým viac sa u neho uplatňujú modré odtiene. Aj tu sa stretávame s dvomi druhmi ľudí: s povahami, ktoré nie sú zvyknuté rozvíjať svoje myšlienkové schopnosti, pasívne duše, ktoré majú iba dobré srdce. Ich aura planie krásne modro.Podobne sa javí i aura obetavých, zbožných ľudí i duší súcitných, ktoré rady konajú dobročinné skutky. Keď sú takíto ľudia naviac inteligentní, striedajú sa u nich zelené a modré prúdenia, alebo niekedy u nich modrá získava zelenkastý nádych. Charakteristickým rysom aktívnych duší v protiklade k pasívnym je, ich modrá sa prestupuje z vnútra svetlými farebnými odtieňmi. U ľudí vynaliezavých, takých, ktorí majú plodné myšlienky, akoby aurou prežarovali jasné farebné odtiene z jediného vnútorného bodu. V najvyššej miere je to u múdrych osobností, najviac u takých, ktorí sú naplnení plodnými ideami. Všetko, čo poukazuje na duchovnú aktivitu, má skôr podobu lúčov šíriacich sa z vnútra a to, čo pramení zo živočíšneho života, má tvar nepravidelných oblakov prelínajúcich aurou.

Podľa toho, či predstavy vychádzajúce z aktivity duše sa stavajú do služieb živočíšnych pudov alebo do služieb ideálnych vecných záujmov, sa príslušné útvary aury objavujú v rôznom sfarbení. Vynaliezavá hlava využívajúca všetkých svojich myšlienok k uspokojovaniu zmyselných vášní, sa prejavuje temnými fialovými odtieňmi. Niekto, kto svojimi myšlienkami slúži nezištne vecnému záujmu, má v aure odtiene svetlo modrofialovej. Život v duchu spojený s ušľachtilou oddanosťou a obetavosťou sa prejavuje ružovými alebo svetlo fialovými farbami.

Nielen základné rozpoloženie duše, ale i prechodné afekty, nálady a iné vnútorné zážitky sa zobrazujú v aure charakteristickým prúdením farieb. Náhly výbuch prudkého hnevu vytvára červené prúdy, urazený zmysel pre česť prejavujúci sa náhlym vzkypením je možné uvidieť v podobe temných zelených oblačných útvarov. Farebné javy sa neobjavujú len v takýchto nepravidelných oblačných tvaroch, ale tiež v obrazcoch zreteľne ohraničených a vytvarovaných pravidelne. Keď spozorujeme u niekoho nával strachu, môžeme napr. sledovať, ako sa zračí v aure v podobe vlniacich sa pruhov zfarbených do modra so svetlo fialovým ligotom, postupujúcich zhora dolu. U osoby, u ktorej pozorujeme, že čaká s napätím na nejakú udalosť, môžeme vidieť, ako u nej aurou ustavične prestupujú lúčovito zvnútra smerom von fialové pruhy.

Presná duchovná vnímavosť je schopná postrehnúť každý dojem, ktorý niekto prijal zvonku. U osôb, ktoré každý vonkajší podnet veľmi vzrušuje, prebleskujú aurou drobné svetlo fialové body a škvrnky. U ľudí, ktorí sa nevyznačujú živým cítením, majú tieto škvrnky oranžové alebo tiež krásne žlté sfarbenie. Roztržitosť osôb sa prezrádza modrými, do zelena prechádzajúcimi škvrnami viac alebo menej premenlivých tvarov.