Človek

Ľudská forma je vytvorená podľa zverokruhu
Trojčlennosť človeka
Trojčlennosť hlavy
Súvislosti medzi planétami, rastlinami a ľudskými orgánmi

Forma človeka a zákonitosti univerza

Človek je hlavne tvarom svojej hlavy obrazom kozmického univerza.

Formovanie človeka z univerza - hlava

1. Baran - Prijímanie univerza do vnútra, pozeranie späť

Charakteristickým rysom starých vyobrazení Barana je to, že sa obzerá späť. Hlavnou vecou je toto gesto. V tomto spätnom pozeraní Barana je vyjadrené spätné pozeranie človeka na seba samého a na univerzum, ktoré v ňom žije.

2. Býk - Pohľad do univerza, prijímanie pohyblivosti vesmíru do seba

Býk na starých vyobrazeniach sa vždy pozerá na stranu a skáče! Tu je dôležité gesto: rozhliadnutie sa okolo seba a vnútorné rozpohybovanie toho, čo existuje ako všeobecný univerzálny princíp.

3. Blíženci - Zakúšanie seba samého (dotýkanie sa)

Tu je človek stvárnený vľavo a vpravo tak, že pravá ruka človeka vpravo a ľavá ruka človeka vľavo sa obopínajú, presahujú sa - a práve na tomto geste záleží. Je to dotýkanie sa seba samého, cítenie sa. Človek vpravo i človek vľavo sa zobrazuje ako samostatný človek, pretože človek je do istej miery ešte akosi mimo seba, tým, že sa dotýka seba samého, prijíma do seba ešte človeka, ktorým bol pred narodením.

4. Rak - Uzavretie sa, sebaobjímanie

Rak je tu symbolom do vnútra sa uzatvárajúceho človeka, ktorý sa nielen dotýka seba samého a citom sa skúma, ale tiež sa zvonka uzatvára do vnútra.

Formovanie človeka zvnútra - človek hrude

5. Lev - To, čo vypĺňa

Lev zosobňuje predstavu zvieraťa srdca. Predstavuje vlastnosť, ktorej by sme si mali predovšetkým všímať ako piateho článku.

6. Panna - Zrenie, Panna s klasom

Zrelosť zastupuje Panna s klasmi, a práve na týchto klasoch záleží, na stave, kedy plod prechádza do fázy usychania.

7. Váhy - Zaraďovanie sa do neorganického sveta. Hľadanie rovnováhy

Váhy sú hľadaním rovnováhy.

8. Škorpión - Jedovatý osteň

Škorpión je prirodzene jedovatý osteň.

Formovanie ľudskej činnosti na Zemi - človek končatín alebo pozemský človek

9. Strelec - Lovec

Strelec je vlastne zvieraťom, niečím, čo má zvieraciu podobu, ale vpredu prechádza v človeka s lukom a šípom, sediacom na zvierati ako kentaur. Je teda symbolom lovca.

10. Kozorožec - Chovateľ zvierat

Kozorožec predstavuje capa, ktorý prechádza v rybí chvost. Ale človek, ktorý krotí divoké zvieratá do tej miery, že sú krotké ako ryby, sa stáva chovateľom zvierat.

11. Vodnár - Poľnohospodár

Obrábanie zeme predstavuje symbol Vodnára. Prirodzene tu máme myslieť na vodu, čo je v určitom duchovnom zmysle oprávnené. Zvláštnu pozornosť treba venovať jeho chôdzi - v rukách drží dve nádoby, z ktorých rozlieva vodu. Zalieva, je teda záhradníkom, roľníkom.

12. Ryby - Obchodník

Ryby sú znamením obchodovania. V tomto symbole všetky detaily poukazujú na prevádzkovanie obchodu.

Tieto veci však mesmieme posudzovať navonok schematicky, ako sa to často deje, ale musíme vychádzať z tohto formovania človeka a až odtiaľ dospieť ku vzťahu človeka k vesmíru a k Zemi. Tým sa postupne učíme z hľadiska formy chápať človeka ako časť, ako článok univerza.

Dnes už ľudia nevedia pri pohľade na znamenia, že napr. u Barana je hlavnou vecou, že sa obzerá, u Býka, že skáče a pozerá sa na stranu atď. V znameniach zverokruhu má všetko nesmierne hlboký zmysel, každé gesto je nesmierne významné. A tam, kde sa nejedná o gesto, ako u Leva, je symboličnosť zvolená tak, že toto znamenie už v sebe samom obsahuje gesto, pretože lev má najsilnejší pulz srdca, v Levovi je zastúpené niečo, čo vypĺňa.

I z tohto môžeme vidieť, že človek je trojčlennou bytosťou.