Človek

Chôdza

Ja je to, čo človeka vzpriamuje. Astrálne telo je to, čo pôsobí do prežitkov hovoru vzpriamenej bytosti. Éterické telo je tým, čo to všetko prenikne silou myslenia. Všetko to ale pôsobí do fyzického tela.

Keď pozorujeme zviera, ktoré má chrbticu vodorovne, potom je všetka činnosť, ktorá má pôvod v astrálnom svete, iná než u človeka, ktorý jedná ako bytosť obdarená vôľou na základe vzpriameného postoja. Čo sú u človeka stavy, ktoré sa odohrávajú v ja, astrálnom a éterickom tele, to je vo fyzickom tele určitý druh spaľovacích dejov. Tu ide o miesto, na ktorom sa bude môcť stretnúť fyzická veda, pokiaľ bude mať snahu sa zdokonaliť, s antroposofiou. Spaľovacie deje majú u človeka inú podobu než u zvieraťa. Pokiaľ pôsobí plameň organickej bytosti vodorovne, zničí to, čo vzniká zo svedomia. Čo vychádza zo svedomia, z mravnosti, nemôže pôsobiť dovnútra. Že týmto plameňom v človeku prúdi svedomie, súvisí s tým, že plameň vôle v človeku stojí zvisle k Zemi. Tým, že sa dieťa učí chôdzi, do neho tiež hlboko zasiahne ľudská morálna povaha. Sú to vznešené sily, ktorých vplyv sem zasahuje, keď dieťa prechádza z horizontálneho pohybu do chôdze. Pokiaľ tieto sily sledujeme, vedú nás k duchovným bytostiam, Archai.