Človek

Poslanie národov

Žiadny národ nemá vo vývoji pozemského ľudstva rovnakú úlohu ako druhý, ale každý národ má svoje osobitné poslanie a svoje špecifické úlohy. Každý národ má prispieť svojím podielom k celkovému bohatstvu, ktoré má Zem dosiahnuť vývojom ľudstva, a každý z týchto dielov je iný, celkom určitý. Každý národ je prispôsobený až do jednotlivých fyzických pomerov tak, aby onen podiel, ktorý má celkovému ľudstvu priniesť, tiež správne priniesol. Inými slovami: Telá ľudí, ktorí patria k určitému národu sú vybavené takým telom fyzickým, éterickým a astrálnym, a tieto telá sú zložené tak, že môžu byť pravým nástrojom, aby sa mohol uskutočniť onen podiel, ktorý má každý národ vykonať pre celé ľudstvo.

V riadení ľudského vývoja pôsobia striedavo po sebe idúci bódhisattvovia. Musíme si predstaviť akýsi zbor bódhisattvov a uprostred nich živý prameň ich náuk, ktorým je Kristus. Všetci bódhisattvovia prijímajú od Krista to, čo majú v priebehu vývoja dať ľuďstvu.

Všetko, čo prebieha na Zemi, má svoje príčiny v tom, čo prebieha v duchovnom svete.