Človek

Kryštály ako zjavenia bohov

Kryštál kremeňa obvykle dole prisadá na podklad, tu je však narušený pozemskosťou, rušivo tu zasahujú ahrimanské sily. V skutočnosti je utváraný tak, že sem zo všetkých strán vystreľuje duchovný živel, vzájomne sa zrkadlí a vy zbadáte kremenný kryštál voľne sa vznášajúci v duchovnom vesmíre. V každom jednotlivom kryštále, ktorý sa utvorí dokonale na všetkých stranách, môžeme vidieť malý svet.

Existuje mnoho foriem kryštálov - kocka, osemsten, štvorsten, dvanásťsten, kosoštvorec ... Pozeráme sa na ne. Vidíme, ako sa stretávajú prúdy, ako sa vzájomne stýkajú. Existuje mnoho formovaných svetových prúdov, vlastne toľko priestorových svetov, neexistuje jeden svet, existuje toľko priestorových svetov, ako je Zem zložená z kryštálov. Pozeráme do nekonečnosti svetov. Pozeráme sa na kryštál soli a hovoríme si: Vonku vo vesmíre panuje bytostné, kryštál soli je pre nás manifestáciou niečoho, čo preniká celý vesmírny priestor ako niečo bytostného, ​​svet sám o sebe. Pozeráme sa na kryštál pyritu, a hovoríme si: Vo vesmíre tu vládne niečo, čo vypĺňa všetok priestor, tento kryštál je pre nás výrazom, manifestáciou celého sveta. Pozeráme na mnoho bytostí, ktoré v sebe majú každá svoj svet. A tu na Zemi stojíme ako človek a hovoríme si: V pozemskom svete sa stretávame s činmi mnohých svetov. A keď my ľudia na Zemi myslíme a konáme, steká sa v našom myslení a konaní myslenie a konanie najrozmanitejších bytostí. V nekonečne rozmanitých formách kryštálov vidíme zjavenie veľkého množstva bytostí, ktore ziju v kryštáloch v matematicko-priestorovej podobe. V kryštáloch pozeráme na bohov.