Ďalšie témy

Eurytmické (b)
Eurytmické (d)
Eurytmické (g)
Eurytmické (k)
Eurytmické (m)
Eurytmické (n)

Eurytmické (g)

Keď tvoríme hlásku (g), poukazujeme na to, že sa vnútorne upevňujeme, ako v oblasti duševných síl, Eurytmické (g) tak tiež so zameraním na to, aby sme upevnili to celé, čo sa v človeku snaží prirodzeným spôsobom vyrastať do šírky. Je to teda hláska, ktorá takpovediac drží pohromade ľudskú bytosť, alebo presnejšie: to v ľudskej bytosti, čo sa dá od prírody vnútorne naplniť. Hláska (g) sa bráni proti všetkému vonkajšiemu, odráža všetko vonkajšie, drží pohromade to, čo je vo vnútri.