Človek

Štyria predstavitelia zverokruhu, Lev, Vodnár, Býk a Orol
Baran - kremík
Býk - dusík
Blíženci - síra
Rak - fosfor
Lev - vodík
Panna - alkálie - draslík, sodík
Váhy - vápnik
Škorpión - uhlík
Strelec - horčík
Kozorožec - hliník
Vodnár - kyslík
Ryby - halogény - fluór, chlór

Vodnár - kyslík

nás vedľa dusíka a minimálneho množstva iných plynov obklopuje v atmosferickom vzduchu. Ďalej nás obklopuje vo svojom spojení s vodíkom ako voda a pristupuje k nám v spojení s temer všetkými pozemskými prvkami v horninách Zeme. Vo všetkých týchto javových formách je nositeľom života. Pozrime sa na nerastný svet: Kyslík sa s temer všetkými látkami spája tak, že ich vlastnú povahu príliš nemení, ba naopak ich privádza k chemickej účinnosti odpovedajúcej ich podstate. To bude zrejmé, keď sa pozrieme na kremík či vápnik alebo na kovy. Nikdy by nedospeli k pozemskej aktivite, keby sa nespojili s kyslíkom do podoby kremeňa, vápna a kovových oxidov. Uchovávajú si svoj vlastný charakter, vďaka kyslíku ale všetky získavajú chemickú účinnosť. Spojením s kyslíkom je umožnené aj to, aby sa kyseliny a zásady harmonicky spojili a vytvorili soli. Kremeň, vápno a ďalšie látky sa týmto spôsobom stávajú pevným, avšak aktívne sa vyvíjajúcim telom Zeme.

Ešte zrejmejšie pre nás bude životodarná sila kyslíka na povahe vody. Voda, nesúca všetok život, prestupuje zem, v tele rastlín sa vymaňuje z tiaže a stáva sa v nich vodou utvárajúcou a živou. Vodík by ustavične unikal k periférii vesmíru, keby ho kyslík nesťahoval dolu, aby spolu s ním tvoril vodu, oplodňujúcu pozemsky život. Vodík umožňuje rozplynutie a smrť rastliny a jej znovuzrodenie v semene. V lete sa rastlina rozplýva na krídlach vodíka, vodík ju v odkvitaní privádza k podstate. Zostáva len semeno, ktoré je takpovediac kotviskom k tomu, aby táto podstata ďalšieho jara opäť vstúpila do sveta javov, to sa potom deje na krídlach kyslíka.

Popisované javy nám ukazujú, že kyslík všade tvorí základ zivota na Zemi. Žiadny pozemský život sa nemôže rozvinúť bez toho, že by pri tom hral kyslík významnú rolu. Zo všetkého činí pozemšťana, pretože umožňuje, aby sa k pozemsky živému primkly duchovné utvárajúce sily a viditeľne v ňom pôsobili. Kyslík túto funkciu plní aj v človeku. Pri prvom nadýchnutí, pri ktorom po narodení vdýchne kyslík, sa človek stáva pozemšťanom, a kým prebýva na Zemi, potrebuje kyslík ako nositeľa zivota.

Je dôležité uvedomiť si, že aj v človeku pôsobí vodík a kyslík polárne proti sebe. Keby napríklad požitá potrava vstúpila len do prúdu krvi a tým do oblasti činnosti srdca, ustavične by sa rozplývala do nehmotna a my by sme nemohli vytvárať žiadnu fyzickú látkovosť. Až pôsobením vdychovaného kyslíka je prúd éterizovanej potravy prevádzaný do fyzickej javovej formy a použitý k tvorbe orgánov.